Strategisch Plan Geletterdheid


 

Wat is geletterdheid?

Het begrip 'geletterdheid' is nog onvoldoende ingeburgerd. Vaak denkt men enkel aan talige competenties. Deze beperkte invulling van geletterdheid staat ver af van de hedendaagse omschrijving.

Geletterdheidscompetenties betreffen competenties inzake taal, cijfers, grafische gegevens en ICT. We hanteren de volgende omschrijving (cf. het Strategisch Plan Geletterdheid Verhogen van de Vlaamse overheid, 2012-2016):

"Geletterdheid omvat de competenties om informatie te verwerven, te verwerken en gericht te gebruiken. Dit betekent met taal, cijfers en grafische gegevens kunnen omgaan en gebruik kunnen maken van ICT.

Geletterd zijn is belangrijk om zelfstandig te functioneren en participeren in de samenleving en nodig om zich persoonlijk te kunnen ontwikkelen en bij te kunnen leren."

 

Strategisch Plan Geletterdheid 2017-2024

Het Strategisch Plan Geletterdheid 2017-2024 is goedgekeurd. In het plan focussen we op vijf strategische doelstellingen:

  1. We zorgen voor een significante toename van het aantal jongeren dat het secundair onderwijs verlaat met voldoende geletterdheidscompetenties, opdat zij zelfstandig kunnen functioneren en participeren in de samenleving en zich persoonlijk kunnen ontwikkelen en bijleren (zie 2.3.1 van het ontwerp van Strategisch Plan Geletterdheid);
  2. We zetten in op het verhogen van geletterdheid binnen de familieomgeving om het doorgeven van laaggeletterdheid van generatie op generatie te doorbreken (zie 2.3.2. van het ontwerp van Strategisch Plan Geletterdheid);
  3. We versterken de geletterdheidscompetenties van werkzoekenden en werkenden in het kader van hun beroepsopleiding, hun traject naar werk of binnen hun tewerkstelling, om de kans op het vinden en  behouden van werk te verhogen en hen instaat te stellen bij te blijven met de evoluties op de arbeidsmarkt (zie 2.3.3. van het ontwerp van Strategisch Plan Geletterdheid);
  4. We versterken geletterdheidscompetenties van mensen in armoede, om hun kansen te vergroten om uit de armoede te geraken en hun participatie aan de samenleving te verhogen (zie 2.3.4. van het ontwerp van Strategisch Plan Geletterdheid);
  5. We zetten in op het verhogen van de digitale geletterdheid van jongeren en volwassenen, opdat zij meekunnen in de snel digitaliserende maatschappij (zie 2.3.5. van het ontwerp van Strategisch Plan Geletterdheid).

Meer informatie over het Strategisch Plan Geletterdheid 2017-2024 vind je hier.

 

Contact

Heb je vragen? Neem dan contact op met:
 

An Bistmans
Projectmedewerker geletterdheid
an.bistmans@vocvo.be
 

Sara Jaminé
Projectleider Strategisch Plan Geletterdheid
sara.jamine@vocvo.be
 

Jannik Dirickx
Communicatiemedewerker
jannik.dirickx@vocvo.be

 

Meer info

Wil je meer weten over geletterdheid? Bezoek dan de volgende websites:

Wil je graag onze maandelijkse nieuwsbrief over geletterdheid ontvangen? Schrijf je dan hier in. In deze nieuwsbrief vind je informatie over de voortgang van het Plan Geletterdheid én over geletterdheid in Vlaanderen en Europa. We houden je ook op de hoogte over de acties van onze partners.

We zijn ook actief op sociale media. Volg je ons?