NT2: Taalstage! Ook iets voor u? Handleiding voor begeleiders

De map Taalstage! Ook iets voor u? bevat alle informatie die nodig is om met taalstages aan de slag te gaan: de visie die aan de basis ligt van de keuze om taalstages in het aanbod op te nemen, de doelgroepen, de organisatie, een stappenplan voor implementatie, de voorbereiding en begeleiding van de stageplaatsen zelf en praktische regelingen. Tenslotte beleidsaanbevelingen en een literatuuroverzicht.

De cd-rom bevat de opdrachten: fiches voor de lesgever bij iedere opdracht, opdrachtbladen voor de cursist en aangepaste opdrachten voor moeilijk lerenden en analfabeten, allerlei nuttige modelbrieven en documenten en fotomateriaal.

De dvd bevat de film over taalstages te gebruiken in de lessen om voor de cursisten een beeld te schetsen van een taalstage en voor taalstageplaatsen als kennismaking met het doel en het verloop van een taalstage en de rol en verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen.

Auteur: Anne Van Cauteren, Mimine Vleminckx i.s.m. Lieve Van Hoeteghem.

2007; 217 p.

Prijs: € 125