Volg de opleiding Mediacoach

Mediacoach Opleiding 2017- 2018 - Een mediawijs traject voor professionelen

Mediacoach is een opleiding voor professionelen die pedagogisch werken met kinderen, jongeren of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen praktijk en organisatie. Enerzijds biedt het opleidingstraject Mediacoach een theoretisch kader om te starten met mediawijsheid binnen de eigen werking. Anderzijds ligt de focus van deze opleiding vooral op het realiseren van concrete activiteiten en praktijken rond mediawijsheid.

Het tonen van goede praktijkvoorbeelden en tools biedt inspiratie en de deelnemers zetten zelfstandig een project binnen de eigen organisatie. Een mediacoach zal ook fungeren als aanspreekpunt binnen de eigen werking voor de pedagogische aanpak van het thema media. Hij/zij neemt een coachende rol op binnen zijn/haar team.
 

Doelpubliek

Het doelpubliek bestaat uit professionelen die op een pedagogische manier werken richting kinderen, jongeren of volwassenen zoals

  • leerkrachten uit het lager, secundair of volwassenenonderwijs
  • coördinatoren in het onderwijs: zorgcoördinatoren, verantwoordelijken voor communicatie of pedagogische ICT-coördinatoren
     

Praktisch

  • De opleiding bestaat uit 9 contactmomenten (sessies), een online luik en een project dat beantwoordt aan de concrete noden van de organisatie.
  • Duur opleiding: van donderdag 28 september 2017 tot en met donderdag 14 juni 2018.
  • Locatie: 2 sessies in Brussel en 7 sessies op een locatie naar keuze (Antwerpen, Gent of Leuven).
  • Kostprijs: 350 euro (incl. btw).
  • Inschrijven kan tot dinsdag 6 juni 2017.
  • Een beknopte motivatie is vereist. Binnen de drie weken ontvang je de definitieve bevestiging van jouw inschrijving en meer info over de betalingsmodaliteiten.

Deze opleiding wordt gerealiseerd met de steun van de Vlaamse overheid (departement onderwijs) en Evens Foundation.

 

Meer info

Meer informatie over de opleiding en inschrijvingsmodaliteiten vind je terug op www.mediacoach.be.
 

Datum: 
18/05/2017