Vlor geeft gunstig advies over opleidingsprofielen

De Vlor ontving een adviesvraag voor 29 voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs (SVO) en 3 voor het niveau basiseducatie. De raad gaf alle voorstellen een gunstig advies. In de algemene opmerkingen dringt de raad aan op een overgangsregeling voor het nog bestaande lineaire aanbod in het secundair volwassenenonderwijs.

Lees meer op de website van de Vlor.

Datum: 
18/04/2012
Tags: