Vlor geeft adviezen over programmatieaanvragen voor OKAN

Foto: KTA GITO Groenkouter

Omdat het voor anderstalige nieuwkomers belangrijk is dat zij vlug terechtkunnen in een school met een onthaalklas, kunnen schoolgemeenschappen secundair onderwijs sinds 1 november 2015 doorheen heel het schooljaar de programmatie van een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers aanvragen.

Lees meer op de website van de Vlor.

(Bron: VLOR)

 

Datum: 
21/09/2016