Vacature - Vrijwilliger in de gevangenis bij Vocvo

Foto: Stephen Vincke (FOD Justitie)

Sinds 2015 is Vocvo (het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs) verantwoordelijk voor de verderzetting en de uitbouw van de onderwijscoördinatie in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen.

In haar missie streeft Vocvo ernaar om elke gedetineerde in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen de mogelijkheid te bieden om tijdens zijn/haar volledige detentieperiode een kwaliteitsvol onderwijstraject op maat te volgen. Hierbij wordt gebouwd aan de kansen van de gedetineerde op zelfontplooiing, een zinvolle detentieperiode en een geslaagde terugkeer in de maatschappij.

Een belangrijke opdracht is het begeleiden en ondersteunen van gedetineerden die via zelfstudie hun diploma secundair onderwijs wensen te behalen.

Om dit maatwerk op een efficiënte manier te laten verlopen en de slaagkansen te vergroten zijn we op zoek naar geëngageerde vrijwillig(st)ers (m/v) die geïnteresseerd zijn om dergelijke leertrajecten te begeleiden. We zoeken mensen voor de regio Brussel, Mechelen en de Kempen.
 

Taakinvulling

 • Nauw overleg met de onderwijscoördinator die zorgt voor de praktische omkadering en ondersteuning
 • Het nodige studiemateriaal, op basis van de vakfiches van de examencommissie, met de gedetineerde ‘samen bekijken en verzamelen’ in functie van zijn/haar gewenste opleiding
 • Studiebegeleiding (individueel of in kleine groep) bij eenvoudige leervragen voornamelijk gericht op het aspect ‘Leren leren’.
   

Jouw profiel

 • Je hebt een open visie naar gevangenen toe en gelooft in gelijke kansen voor iedereen
 • Je bent sociaal voelend en discreet
 • Je bent gemotiveerd om een engagement op te nemen
 • Ervaring hebben in het begeleiden van lerenden is een meerwaarde
 • Je bent flexibel en je kan je houden aan praktische regels en limieten in een gevangenis
 • Je kan je tijdens de weekdagen een halve dag per 2 weken vrijmaken
 • Je kan je gedurende minstens 1 schooljaar engageren voor deze opdracht.
   

Ons aanbod

 • Een boeiende uitdaging in een leerrijke context met dankbare cursisten
 • Regelmatig overleg en ondersteuning en tips voor gerelateerde vorming
 • Verplaatsingskosten met het openbaar vervoer (werkelijke kost) of met de auto (0,30 euro per kilometer) met een maximum van 250 euro per schooljaar
 • Verzekering
 • Een aangename werksfeer. Samen met een geëngageerd team mensen bouw je mee aan een zinvolle detentie.
   

Stel je kandidaat

Interesse? Mail dan ten laatste op 31 oktober 2016 je motivatiebrief naar marleen.strubbe@vocvo.be. Beschrijf je interesses en troeven in de motivatiebrief. Vertel ons waarom je deze uitdaging wil aangaan.

In een eventueel gesprek peilen we verder naar jouw verwachtingen, motivatie en beschikbaarheid.
 

Meer informatie

Bezoek de websites:

 • klasbak.net voor meer informatie over het onderwijs aan gedetineerden
 • www.vocvo.be voor meer informatie over de overkoepelende organisatie en onze visie

Heb je vragen? Contacteer dan Marleen Strubbe via marleen.strubbe@vocvo.be of 02 543 56 51.

 

Datum: 
01/10/2016