Vacature - Projectcoördinator voor het Erasmus+-project FORINER bij Vocvo

Vocvo is op zoek naar een tijdelijke, deeltijdse projectcoördinator (m/v) voor het Erasmus+-project FORINER

Vocvo is op zoek naar een tijdelijke, halftijdse projectcoördinator (m/v) voor het Erasmus+-project FORINER.

FORINER is een tweejarig Europees project dat het aanbieden van onderwijs en/of vorming aan buitenlandse gedetineerden via educatieve programma’s en aanbodverstrekkers uit het thuisland mogelijk wil maken. Het doel is om dit op Europese schaal uit te werken zodat elk Europees land een potentiële aanbieder en ontvanger van educatieve programma’s wordt voor buitenlandse gedetineerden. We richten ons daarbij op twee sporen:

 • een digitaal model enerzijds dat gebruik maakt van moderne communicatiemiddelen;
 • een niet-digitaal model anderzijds dat een alternatief biedt in detentiecontexten waarin digitale middelen geweerd worden.  

In het kader van het project zal draagvlak gezocht worden bij de betrokken partners en instanties om zoveel mogelijk digitale communicatiemiddelen te voorzien voor gedetineerden. Door middel van pilootprojecten zal het model uitgetest en geëvalueerd worden. De resultaten worden op brede schaal gedissemineerd binnen de sector en worden aan Europese beleidsmakers voorgesteld.   

FORINER wordt gefinancierd door de Europese Commissie binnen het Europese programma Erasmus+ Key Action 3 (support for policy reform). Dit programma focust op beleidsontwikkeling en innovatieve beleidsexperimenten. FORINER werd goedgekeurd in juli 2015 en loopt van 1 januari 2016 tot 31 december 2017. Momenteel is de pilootfase van het project aan de gang.

Vocvo is promotor van FORINER. Dit houdt in dat Vocvo de inhoudelijke en financiële eindverantwoordelijkheid draagt ten aanzien van de Europese Commissie. Vocvo stuurt de projectpartners aan en volgt het financieel beheer van de projectpartners op. Vocvo verzorgt het globale projectmanagement en bewaakt de kwaliteit van de projectresultaten en het projectproces. Vocvo rapporteert hierover naar de Europese Commissie.

Als coördinator van FORINER ben je verantwoordelijk voor de uitrol, opvolging en afronding van het project. Je werkt hiervoor nauw samen met de algemeen coördinator onderwijs aan gedetineerden van Vocvo. Dit houdt het volgende in:

 • je verzorgt de communicatie met de projectpartners, stakeholders en externe partners;
 • je ondersteunt de projectpartners bij procedurele en inhoudelijke vragen met betrekking tot de uitvoering van het project;
 • je zorgt voor de rapportering zowel naar de directie van Vocvo als naar de Europese Commissie;
 • je zorgt ervoor dat de eindproducten gerealiseerd en opgeleverd worden;
 • je zet de lijnen uit voor een projectplan en beheert de uitvoering van dit plan;
 • je zet de lijnen uit voor een financieel plan en beheert de uitvoering van dit plan;
 • je zet de lijnen uit voor een kwaliteitsplan en beheert de uitvoering van dit plan;
 • je zet de lijnen uit voor een exploitatieplan en beheert de uitvoering van dit plan;
 • je neemt deel aan stuurgroepbijeenkomsten;
 • je organiseert en neemt deel aan de bijeenkomsten van de advisory board;
 • je verzorgt de organisatie, inhoudelijke voorbereiding en verslaggeving van partner meetings;
 • je bouwt een netwerk uit rond FORINER met nationale en internationale betrokkenen en partners
 • je draagt bij tot een positieve communicatie rond FORINER op allerlei gelegenheden, bv. het geven van presentaties op conferenties, schrijven van artikels voor nieuwsbrieven;
 • je coördineert bovenlokaal de pilootprojecten;
 • je ondersteunt de lokale medewerkers en coördinatoren van de pilootprojecten;
 • je neemt actief deel aan de nationale en internationale disseminatie van de projectresultaten, inclusief de organisatie van een Europese disseminatieconferentie.
   

Jouw profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma.
 • Je bent gericht op kwaliteit.
 • Je werkt nauwkeurig en efficiënt.
 • Je werkt helder en gestructureerd.
 • Je bent zelfsturend.
 • Je bent flexibel.
 • Je kan je snel inwerken in nieuwe materies.
 • Je kan goed strategisch en beleidsmatig denken en handelen.
 • Je beschikt over een sterk analytisch en conceptueel denkvermogen.
 • Je bent enthousiast en inspirerend.
 • Je kan goed plannen en organiseren.
 • Je kan goed samenwerken.
 • Je bent diplomatisch.
 • Je hebt een gezonde dosis assertiviteit.
 • Je bent een goede communicator.
 • Je hebt een uitstekende mondelinge en schriftelijke kennis van het Engels.
 • Je hebt uitstekende redactie- en rapportagevaardigheden.
 • Je hebt ervaring met rapportage en verslaggeving.
 • Cijfers en begrotingen schrikken je niet af.
 • Je hebt ervaring met financiële rapportage of bent bereid je hierin te bekwamen.
 • Je bent bereid om te werken binnen een vastgelegd kader met vastgelegde doelen en deadlines.
 • Je bent bereid om verplaatsingen naar het buitenland te maken.

Strekken tot aanbeveling:

 • Je kent het onderwijs aan gedetineerden en bent vertrouwd met de gevangeniscontext.
 • Je hebt ervaring met internationale projecten/samenwerking.
   

Wij bieden

… een boeiende job met een correct loon (onderwijsbarema’s) in een flexibele werkomgeving.
Indiensttreding: zo snel mogelijk. Einde van het contract is voorzien op 31 december 2017.
 

Procedure

Solliciteren kan enkel via mail door het insturen van een schriftelijke proef met cv en motivatiebrief aan de directeur: bart.horemans@vocvo.be. Deze mail dient uiterlijk op vrijdag 21 april 2017 toe te komen.

Op basis van de ingestuurde documenten word je mogelijk uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op woensdag 10 mei 2017.
 

Schriftelijke proef

Download de schriftelijke proef hier.
 

Informatie

Meer informatie over FORINER kan je hier vinden.
Voor meer informatie over de vacature kan je terecht bij Bart Horemans op het nummer 0495 68 14 81.
 

Datum: 
28/02/2017