Vacature - Leertrajectbegeleider gevangenissen Kempen bij Vocvo

Foto: Stephen Vincke (FOD Justitie)

Het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) is op zoek naar een leertrajectbegeleider in de gevangenissen van Wortel, Merksplas en Turnhout.  Het gaat om een contract van onbepaalde duur voor 0,5 VTE.
 

Vocvo vzw

Vocvo is het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs. Meer informatie over de opdrachten van Vocvo vind je op onze website. Een van de opdrachten van Vocvo is de onderwijscoördinatie in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen. Hiertoe hebben we een team van 15 onderwijscoördinatoren die in alle gevangenissen ter plaatse het onderwijsaanbod coördineren. De onderwijscoördinatoren staan ook in voor de individuele leertrajectbegeleiding van gedetineerden met een leervraag. Voor de regio Kempen zijn we op zoek naar een leertrajectbegeleider die dit specifieke aspect van de werking op zich neemt in de gevangenissen van Wortel, Merksplas en Turnhout.
 

Volume

0,5 VTE
 

Startdatum

Aanvang: zo snel mogelijk
 

Profiel van de leertrajectbegeleider

Diplomavereisten

 • Bachelordiploma of gelijkwaardig door ervaring
   

Basiscompetenties

 • Zelfstandig kunnen werken
 • Bereidheid om te werken vanuit een bureel in de gevangenis
 • Sterke sociale en communicatievaardigheden
 • Een gezonde dosis assertiviteit
 • Discretie, diplomatie en objectiviteit
 • Respect voor andere meningen hebben
 • Cliëntgericht zijn
 • Inlevingsvermogen hebben
 • Relativeringsvermogen hebben
 • Afstand kunnen nemen van de beperkingen van de werkcontext
 • (In overleg) keuzes maken en prioriteren in de veelheid aan vragen en deze keuzes en prioriteiten consequent volgen
 • Flexibiliteit
 • Inzicht in de grens afstand/nabijheid ten aanzien van de cliënt, het kunnen bewaken van deze grens
 • Gegevens verzamelen, registreren, klasseren en beheren
 • Kennis van het aanbod van opleidingen en trainingen, het onderwijslandschap en diverse opleidingsaspecten (modules, credits ...) of de bereidheid zich hierin snel te bekwamen. Voortdurend up-to-date houden van deze kennis.
 • Kennis van de regelgeving van het volwassenenonderwijs of bereidheid om zich hierin te bekwamen
 • Kennis van courante informaticatoepassingen
 • Goede mondelinge kennis van Frans en Engels

Strekken tot aanbeveling

 • Inzicht hebben in en affiniteit tonen met de gevangeniscontext en het volwassenenonderwijs
   

Taken en verantwoordelijkheden

De leertrajectbegeleider werkt nauw samen met de onderwijscoördinatoren van de 3 gevangenissen, die er het groepsaanbod coördineren en opvolgen. De leertrajectbegeleider plant zijn/haar werkzaamheden zelfstandig in, maar koppelt hierover regelmatig terug.
De standplaats van de leertrajectbegeleider zijn de 3 betrokken Kempense gevangenissen, waar afwisselend gewerkt zal worden. In elk van de gevangenissen zal in overleg met de onderwijscoördinator een bureelruimte of gespreksruimte ter beschikking gesteld worden.

De leertrajectbegeleider is verantwoordelijk voor het opzetten en begeleiden van individuele leertrajecten van gedetineerden. Enkele mogelijke trajecten zijn:

 • Examencommissie
 • Open Universiteit
 • Verderzetten van onderbroken trajecten buiten de gevangenis

De leertrajectbegeleider blijft voortdurend op de hoogte van individuele studiemogelijkheden voor volwassenen en volgt de ontwikkelingen bij de belangrijkste aanbodverstrekkers op. De leertrajectbegeleider stemt de praktische uitvoering van de trajecten af op de lokale gevangeniscontext en maakt hiervoor de nodige afspraken met alle betrokken partijen.

De belangrijkste concrete taken van de leertrajectbegeleider in de dagelijkse werking zijn:

 • Verzamelen van aanvragen
 • Plannen van gesprekken
 • Intakegesprekken voeren
 • Leervragen expliciteren
 • Informeren over de mogelijkheden (mondeling en schriftelijk)
 • Keuzebegeleiding voorzien
 • Trajecten opstarten
 • Trajecten registreren
 • Praktische drempels aanpakken:
  • Werken zonder internet
  • Kopieën maken
  • Opzoekwerk verrichten
  • Gelegenheid geven tot contact met aanbodverstrekkers
  • ...
 • Praktische opvolging van het traject met de aanbodverstrekker:
  • Plannen van examens met een externe examinator
  • Aanmaken van studentenaccounts
  • Contacten met aanbodverstrekkers
  • ...
 • Praktische opvolging van het traject met de cursist/student:
  • Studentenaccount opvolgen en beheren
  • Cursussen ter beschikking stellen/kopiëren
  • Materiaal ter beschikking stellen, bv. rekentoestel, toegang tot computerlokaal
 • Motiverend coachen tijdens het traject
 • Trajecten passend afsluiten
   

Arbeidsvoorwaarden

 • Contract van onbepaalde duur
 • Loonbarema 346 onderwijs
 • Werkweek van 36 uren (prestatie van 18 uren voor 0,5 VTE) met glijdende werktijden
 • Tewerkstellingsplaats: gevangenissen van Wortel, Merksplas en Turnhout

Vocvo valt onder paritair comité 329.011 (socioculturele sector).
 

Solliciteren en extra informatie

Solliciteren voor deze functie kan uitsluitend via mail aan de directeur van Vocvo: bart.horemans@vocvo.be. Deze mail, met sollicitatiebrief en curriculum vitae als bijlage bij je bericht, dient uiterlijk op woensdag 22 februari 2017 toe te komen.

Op basis van de ingestuurde documenten kan je uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek op woensdag 8 maart 2017 in de namiddag. Je zal hierover mogelijk pas op 6 maart ingelicht worden.

 

Datum: 
24/01/2017