Studienamiddag - Waar zit beleidsvoerend vermogen in (ver)scholen?

Het denken, spreken en handelen in termen van beleidsvoerend vermogen maakt de laatste jaren een steeds belangrijker deel uit van het beleid in scholen.

Tijdens twee studienamiddagen wordt er een boek voorgesteld dat scholen een houvast kan bieden in hun streven naar een sterker beleidsvoerend vermogen. Het werd ontwikkeld onder leiding van prof. Van Petegem en kwam tot stand in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten.

Dit boek wil het verscholen beleidsvoerend vermogen aan de oppervlakte brengen en suggesties voor schoolontwikkeling geven. Het speelt in op een aantal trends in het onderwijslandschap. Centraal daarbij staan de groeiende verwachtingen ten aanzien van scholen in het ontwikkelen en garanderen van de eigen onderwijskwaliteit. Bij het boek hoort een zelfevaluatie-instrument dat je kan gebruiken om het beleidsvoerend vermogen van de school als geheel, van groepen medewerkers, van een vakwerkgroep of van de scholengemeenschap in kaart te brengen.

Praktisch

Wanneer

- woensdag 2 mei 2012, van 14.30 tot 17 u.
- maandag 21 mei 2012, van 14 tot 17 u.

Locatie  

Auditorium Hadewijch, Hendrik Conscienscegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel

Doelgroep  

De studienamiddag op 2 mei richt zich tot schoolleiders en leraren, die op 21 mei tot lerarenopleiders, nascholers en pedagogisch begeleiders.

Info 

Meer info over de studiedagen van 2 mei en 21 mei vind je op de website van de Vlaamse overheid.

 

Datum: 
20/04/2012
Tags: