Studiedag - HBO5 onder de loep: meten van outcomes

IMO ontstond in mei 2011 als het resultaat van een interdisciplinair project in de masteropleiding Opleiding- en Informatiewetenschappen aan de Universiteit Antwerpen in opdracht van Vocvo en van de vzw Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten (SNPB). IMO staat voor 'Instrumentarium voor het meten van outcomes'.

Het kwaliteitsdecreet verplicht CVO's en CBE's om een kwaliteitszorgsysteem op te zetten. De kwaliteit van het onderwijs kan je onder meer beoordelen door het externe rendement (outcome) ervan na te gaan, m.a.w. wat de opbrengst ervan is op de arbeidsmarkt of in het vervolgonderwijs. Dit interdisciplinair project had vooral tot doel een instrument te ontwikkelen om outcomes van HBO5 te meten.

Tijdens de studiedag 'HBO5 onder de loep: een instrumentarium voor het meten van outcomes' zullen de studenten het instrument en het gebruik ervan toelichten. IMO bevat onmiddellijk bruikbare vragenlijsten, een draaiboek voor een focusgesprek en methodieken die bij het meten van outcomes gebruikt kunnen worden.

Praktisch

Wat 

Studiedag “HBO5  onder  de  loep: een instrumentarium   voor  het  meten  van  outcomes”

Wanneer   

dinsdag 20 december 2011 van 9.30 tot 12.30 u.

Waar     

Plantijn Hogeschool
Lange Nieuwstraat 101
2000 Antwerpen

Doelgroep

IKZ- en/of opleidingscoördinatoren HBO5 binnen de CVO’s

Inschrijven 

 Vanaf 1 december kan je je hier inschrijven

Info  

Meer info vind je hier of kan je verkrijgen via
Shalini Roppe, shalini.roppe@vocvo.be

 

Datum: 
30/11/2011
Tags: