Stroomschema’s cursistenbegeleiding

In het Centrum voor Basiseducatie Limburg Midden-Noord (CBE LiMiNo) is de cursistenbegeleiding essentieel voor een kwaliteitsvolle basiseducatie.

Opdat onze cursisten beter kunnen (blijven) functioneren in hun professionele en/of maatschappelijk omgeving is een goede cursistenbegeleiding van essentieel belang om de leernoden en leervragen in kaart te brengen, een aangepast leertraject aan te bieden en op te volgen en een maximaal rendement te behalen m.b.t. de te realiseren eindtermen en/of basiscompetenties.

Deze uitgave “Stroomschema’s cursistenbegeleiding” is een resultaat van de afspraken die we in CBE LiMiNo maakten, waarbij zowel de inhoudelijke aanpak als de administratieve handelingen geborgen werden via deze neerslag. Cursisten- en trajectbegeleiding is een dynamisch gegeven waarbij onze inzichten uit verbeteracties en/of wijzigende regelgeving dwingen tot aanpassingen.

Met dank aan heel het team CBE LiMiNo.

Martine Haesendonckx
Directeur/stafmedewerker CBE LiMiNo