Sterker statuut voor 840 personeelsleden Centra voor Basiseducatie

Sterker statuut voor 840 personeelsleden Centra voor Basiseducatie

Goed nieuws voor het CBE-personeel: "De 840 personeelsleden van de 13 Centra voor Basiseducatie krijgen een sterker statuut, uiterlijk op 1 september 2018". Dat staat in een persbericht van het kabinet van de minister van Onderwijs. Lees het hele persbericht hieronder.
 

Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 8 juni 201

De 840 personeelsleden van de 13 Centra voor Basiseducatie krijgen een sterker statuut, uiterlijk op 1 september 2018. De commissie onderwijs in het Vlaams Parlement heeft de aanpassing vanmiddag goedgekeurd.

In de 13 Centra voor Basiseducatie in Vlaanderen werken momenteel 840 personeelsleden. Sinds 2007 vallen zij onder een algemeen contractueel stelsel binnen onderwijs. Hierdoor hebben ze niet dezelfde voordelen die eigen zijn aan een onderwijsstatuut: minder jobzekerheid, geen recht op een overheidspensioen en geen toepassing van bepaalde verlofstelsels (bijvoorbeeld ziekteregeling of bevallingsverlof) waar hun onderwijscollega’s wel toegang toe hebben.

In de commissie onderwijs in het Vlaams parlement is het statuut op maat voor de 13 Centra voor Basiseducatie goedgekeurd. Na 10 jaar krijgen de 840 personeelsleden meer zekerheid. Hiermee geeft minister Crevits uitvoering aan een belofte in cao II en III en de conceptnota over de hervorming van het volwassenenonderwijs. Het nieuwe statuut, dat werd goedgekeurd door de sociale partners, treedt uiterlijk op 1 september 2018 in werking.

In het nieuwe statuut behouden personeelsleden hun huidige verlof- en vakantieregeling, prestatieregeling, bezoldiging en salarisschalen. Dankzij het nieuwe statuut kunnen zij nu ook genieten van dezelfde rechten als  andere onderwijspersoneelsleden. Wanneer zij voldoen aan de criteria kunnen zij ook vastbenoemd worden.

Het nieuwe stelsel laat Centra voor Basiseducatie toe om een dynamisch personeelsbeleid te voeren. Het moet de centra blijvend in staat stellen om op een flexibele manier een opleidingsaanbod te organiseren dat maximaal inspeelt op de specifieke noden en leerbehoeften van laaggeletterde cursisten.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Na 10 jaar geven we de personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie niet alleen meer zekerheid, maar ook de garanties waar zij recht op hebben. Eerdere beloftes maken we waar. Zo versterken we onze Centra voor Basiseducatie. En dat is belangrijk want voor wie moeite heeft met taal, cijfers, ICT en multimedia is een diploma halen, een job vinden en op je eigen benen staan een hele opgave. Het is het personeel van de centra die ervoor zorgen dat mensen sterker in de maatschappij staan en zo meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt.”

 

Bron: Onderwijs.vlaanderen.be

 

Meer info

Meer info vind je op deze website van de Vlaamse overheid.

 

Datum: 
08/06/2017