Schrijf je in voor de opleiding 'Omgaan met armoede en sociale uitsluiting'

In het najaar 2017 organiseert Vocvo i.s.m. De Link vzw een opleiding voor lesgevers van de basiseducatie: 'Omgaan met armoede en sociale uitsluiting'. Schrijf je hier in!

Over de opleiding

De opleiding richt zich tot alle lesgevers die werken met mensen in armoede.

De leerplandoelen uit de module 'Omgaan met armoede en sociale uitsluiting' vormen het vertrekpunt. De vorming wordt ervaringsgericht aangepakt, aangevuld met inzichten over uitsluitingsmechanismen op micro-, meso- en macroniveau en de effecten daarvan op leven in armoede.

De deelnemers doorlopen een leerproces dat emancipatorisch en krachtgericht is, vergelijkbaar dus met wat we met de cursussen basiseducatie willen bereiken. In de opleiding gaan we samen op zoek naar antwoorden en handvatten voor de vragen waar we mee geconfronteerd worden in het lesgeven aan mensen in armoede.

Locatie

Vocvo vzw, Frederik de Merodestraat 27, 2800 Mechelen (Google Maps)

Wanneer

Opbouw: 3 dagen vorming + 3 intervisiesessies

3 volledige dagen vorming

 • dinsdag 3 oktober 2017, van 9.30 tot 16 uur
 • donderdag 12 oktober 2017, van 9.30 tot 16 uur
 • dinsdag 24 oktober 2017, van 9.30 tot 16 uur

3 halve dagen intervisie

 • donderdag 16 november 2017, van 9.30 tot 12.30 uur
 • dinsdag 28 november 2017, van 9.30 tot 12.30 uur
 • dinsdag 14 december 2017, van 9.30 tot 12.30 uur

Opmerking: De 3 halve dagen intervisie kunnen eventueel ook plaatsvinden tijdens 1 volledige en een 1 halve dag. De begeleiders en deelnemers spreken dit onderling af tijdens de eerste bijeenkomst.

Begeleiders

Marlaine Vandendriessche (opgeleide ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting) en Lieve Maesmans (vormingsmedewerker van TAO-Armoede)

Aantal deelnemers

Max. 12 deelnemers

Prijs

€ 550 (inclusief broodjeslunch op 3/10, 12/10 en 24/10)

Meer info

 • Concrete aanbevelingen voor het werk met de keuzemodule lees je in de 'Leidraad bij de keuzemodule Omgaan met armoede en sociale uitsluiting'. Die vind je hier.
 • Omgaan met armoede en sociale uitsluiting is een keuzemodule bij 4 opleidingen: Communiceren, Werk, Samen leven en Levenslang en levensbreed leren. Het leerplan van de module 'Samen leven' vind je hier.
 • Download de uitnodiging hier (Google Docs).
 • Meer info vind je ook hieronder.

Contactpersoon

Wil je meer informatie over deze opleiding? Contacteer dan An Bistmans (an.bistmans@vocvo.be).

Schrijf je in

Schrijf je hier in (inschrijven kan tot 29 september).

 

MEER INFORMATIE


Inleiding

In de opleiding gaan we samen op zoek naar mogelijke antwoorden en handvatten voor de vragen waar je mee geconfronteerd wordt in het lesgeven aan mensen in armoede.
We willen jullie meenemen in een leerproces dat gelijkaardig is aan het leerproces dat jullie cursisten doorlopen. We werken  vanuit de principes die jullie zelf (verwacht worden te) hanteren: procesmatig, emancipatorisch, krachtgericht.”

De leerplandoelen uit de module ‘Omgaan met armoede en sociale uitsluiting’ vormen het  vertrekpunt.  De vorming wordt ervaringsgericht aangepakt, aangevuld met inzichten over uitsluitingsmechanismen op micro-, meso- en macroniveau en de effecten daarvan op leven in armoede.

Er is aandacht voor:

 • de vele gezichten van armoede
 • de verwevenheden van de vele domeinen binnen armoede
 • de effecten van een leven in armoede op het gevoelsleven, op het ontwikkelen van vaardigheden, op het ontwikkelen van kennis over de maatschappij en zijn verwachtingen, op het ontwikkelen van eigen krachten en op maatschappelijke participatie
 • armoedebestrijding: wie, wat, hoe?
 • het belang van dialoog, krachtgericht en proactief werken
 • casusbesprekingen aan de hand van jullie concrete praktijkervaringen
 • ruimte voor eigen jullie eigen ervaringen en vragen
 • samen bekijken waar jullie al sterk in zijn in jullie werk met cursisten in armoede en waar leervragen liggen
 • ervaringsuitwisseling tussen de deelnemers.  
   

Begeleiding

Deze 3-daagse vorming en de intervisies worden begeleid door een duo van een opgeleide ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting en een vormingsmedewerker van TAO-Armoede.

Een opgeleide ervaringsdeskundige heeft hierbij een cruciale, coachende rol. Jullie eigen ervaringen zullen verbonden worden met de beleving van mensen in armoede. Daarnaast zal de opgeleide ervaringsdeskundige permanent het geheel ‘monitoren’: de leerprocessen observeren en feedback geven, ingaan op vragen en bemerkingen en linken leggen met leven in armoede. We gaan ervan uit dat inzichten op deze manier verworven, de meeste kans maken om duurzaam te zijn.

Een opgeleide ervaringsdeskundige kan:

 • meer inzichten brengen in de beleving van sociale uitsluiting en armoede
 • handvatten aanreiken voor de dagelijkse praktijk
 • mee op zoek gaan naar drempels in het aanbod van en/of in de organisatie zowel op beleids- als op uitvoerend niveau
 • de effecten van bepaalde maatregelen op mensen in armoede duiden
 • mee op zoek gaan naar de creatie van randvoorwaarden tot participatie voor mensen in armoede
 • … en dit vanuit een brugfunctie, een signaalfunctie en een consultatiefunctie.

 

Opbouw van de opleiding: 3 dagen vorming + 3 intervisiesessies

Op dag 1 en dag 2 vertrekken we van de leerplandoelen van de module ‘Omgaan met armoede en sociale uitsluiting’. We oefenen in het bereiken van deze doelen vanuit de eigen ervaringen. Uit onderzoek blijkt immers dat zelfreflectie de belangrijkste basiscompetentie is om vooruitgang te boeken in het werken met mensen in armoede. Deze ervaringen worden gekoppeld aan inzichten in uitsluitingsmechanismen en de effecten daarvan op het leven van mensen in armoede.  

Op dag 3 bekijken we welke leeractiviteiten geschikt zijn om met een groep mensen in armoede emancipatorisch, krachtgericht en procesmatig aan de slag te gaan

 • Welke activiteiten zullen meer passen om de leerdoelen te bereiken?
 • Welke randvoorwaarden moeten dan in orde zijn?
 • Hoe ga je evalueren?

Tijdens de intervisiesessies maken we tijd om:

 • casussen te bespreken
 • ervaringen uit te wisselen
 • te oefenen in krachtgericht naar de casus kijken: welke krachten zie je hierin bij jezelf? Welke bij de cursist(en)?
 • te oefenen in procesmatige benadering van de cursisten
 • de linken te leggen tussen de casussen en uitsluitingsmechanismen en de effecten op leven in armoede
 • te verdiepen in thema’s die we samen afspreken.

Schrijf je hier in

(inschrijven kan nog tot 29 september).

 

Datum: 
19/08/2017