Ronde 2 - goede praktijken en inspiratiesessies

1. G-coach in de opleidingen van VDAB - in de gevangenis
 
CBE Kempen zet reeds jaar en dag een g-coach in bij opleidingen van de VDAB en heeft ook een inspirerend verhaal over g-coaching in de beroepsopleidingen van de VDAB in de gevangenis van Hoogstraten. Een g-coach integreert zijn werk in de opleiding van VDAB. Hij versterkt - ook op maat van individuele cursisten - de basiscompetenties die daar nodig zijn, waardoor de kansen van die cursisten in de opleidingen verhogen. Een verhaal uit de concrete praktijk krijgen we van Dominique Snoeckx, leraar basiseducatie en ervaren g-coach.
 
2. De Zuidpoort en CBE Gent-Meetjesland-Leieland: duurzame samenwerking tussen een armoedevereniging en een CBE
 
In het voorjaar 2006 vroeg De Zuidpoort (vereniging waar armen het woord nemen) aan het centrum voor basiseducatie om samen te werken. De oudergroep worstelde met de uitdaging om zijn materiaal voor dialoog rond  "goede communicatie met kansarme ouders in onderwijs"  te herwerken.  
Sindsdien draagt CBE bij aan de doelstelling van de vereniging om mensen met armoede-ervaring te versterken en hun stem te laten horen. An Bistmans (leraar basiseducatie) en Steven Van Hemelryck (groepswerker De Zuidpoort) vertellen u over het ontstaan van deze duurzame samenwerking, de verschillende rollen, voorwaarden, meerwaarde, enz. Ze vertellen ook heel concreet over het meest recente samenwerkingsproject.
 
3. Film: "Take good care of my baby" 
 
De Nieuwe Stad is een bijzondere wijk in Oostende. Een eiland in de stad met hoogbouw, een doolhof van sociale woningen, voetbalpleintjes en smalle achterafsteegjes. Kwetsbaarheid wordt er gecompenseerd met een stevige dosis authenticiteit, humor en solidariteit.
Regisseur Nicolas Daenens en schrijfster An De Gruyter doken samen met kleinVerhaal en Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen onder in De Nieuwe Stad om er met de bewoners een kortfilm te maken die de eigenheid en kracht van hun wijk zichtbaar maakt voor de 'buitenwereld'.
 "Take good care of my baby" is een verhaal op het lijf van de buurt geschreven: het relaas van een alleenstaande moeder, Eva, die haar leven op rails tracht te krijgen en daarbij de hulp krijgt van de wijk. Een warm verhaal zonder franjes, soms fragiel en pijnlijk, maar steeds hoopvol. Achteraf voorzien we een reflectiemoment en maken we de koppeling met de rest van de dag.
 
4. G - krachtige didactiek: L-modules in CVO’s en g-krachtig lesgeven
 
Leerkansen vergroten met geletterdheid!
 
Geletterdheidmodules zijn een godsgeschenk om leerkansen te vergroten in arbeidsmarktgerichte opleidingen voor volwassenen. Ontwikkel het talent van je cursisten en je biedt hen perspectief. In dit proces zijn de L-modules een krachtige tool: ze vergroten leerkansen, ze laten talent zien, ze maken werkpunten bespreekbaar, ze stellen hoge verwachtingen en maken geïntegreerde trainingen mogelijk. 
Hoe ga je praktisch met deze modules aan de slag? Wat zijn de voorwaarden om de tool succesvol in te zetten in je onderwijsaanbod? Hoe ondersteun je jouw medewerkers / lesgevers? En welke mindset heb je nodig om er succesvol mee te werken?
 
Een praktijkverhaal  van CVO TSM ... waar passies elkaar ontmoeten!
 
5. Prison Talk: Ex-gedetineerde aan het woord
 
Het educatieve aanbod en studeren in de gevangenis. Een ex-gedetineerde en ex-gevangenisdirecteur aan het word over hoe leren versterkt en kansen vergroot.
Lieven is een ex-gedetineerde die tijdens zijn detentieperiode een studie aanvatte en met succes afrondde. Guido Verschueren is de gewezen directeur van gevangenis Leuven Centraal en betrokken geweest bij de ontwikkeling van het educatief aanbod voor gedetineerden. De workshop gaat uit van hun beider ervaring.
 
6. Leerkansen Kortrijk-Roeselare
 
Als de weg naar een leercentrum moeilijk te vinden is, komt het leercentrum zelf naar de mensen toe. De leerkansen liggen immers bij de mensen en de groep waar ze mee vertrouwd zijn. Kortom... hoe  een groep waar mensen zich thuis voelen, een stimulans kan zijn om uit hun comfortzone te komen en informele leerkansen te creëren. Zowel voor de begeleider als de ‘cursisten’. Een educatieve medewerker uit een CBE en een vrijwilliger uit een WZS vertellen hun verhaal.