Ronde 1 - goede praktijken en inspiratiesessies

1. Filet divers: Filet Divers werkt!  Mensen met migratieachtergrond begeleiden naar werk
 
Filet Divers Kompas is een project waarbij Filet Divers vzw, Open school en VDAB samenwerken. Ze maken trajecten voor anderstalige laaggeletterde werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit door AL DOENDE de Nederlandse taal te verbeteren, arbeidsattitudes te versterken, de arbeidsmarkt te verkennen en de persoonlijke presentatie te verbeteren. Een medewerker van Filet Divers vzw en een ervaringsdeskundige komen vertellen hoe ze dit project in de praktijk vormgeven en ervaren.
 
2. DE DAGEN : Samen Lezen & Kwetsbaarheid
 
Samen Lezen is samen genieten van wereldliteratuur. En daarbij gedachten delen. Van lezen naar leven en weer terug.
DE DAGEN leest ondertussen zo’n 5 jaar elke dag wel ergens. Steeds op kwetsbare plekken met kwetsbare mensen.
In deze workshop gaan we samen lezen en ervaringen delen…
 
3. Netwerk tegen Armoede en T’Hope vzw: drempels naar leren, zowel bij CBE, CVO en VDAB
 
'Dat levenslang en levensbreed leren kansen van mensen vergroot, daarvan moeten we niemand meer overtuigen. Voor kwetsbare doelgroepen echter, bijvoorbeeld mensen in armoede, werpen (traditionele) onderwijsmodellen nogal wat drempels op, waardoor net voor mensen die dit zo hard nodig hebben, de weg vol obstakels ligt. We (Netwerk tegen Armoede en iemand met ervaringskennis vanuit T'Hope vzw) kijken eens van dichtbij naar deze drempels, en proberen samen met jullie te zoeken naar oplossingen.'
 
4. Leerwinkel in detentie
 
Learning Inside Out? Leerloopbaanbegeleiding voor gedetineerden!
 
Met de steun van ESF en de provincie West-Vlaanderen biedt  Leerwinkel West-Vlaanderen leerloopbaanbegeleiding aan gedetineerden in de gevangenissen van Brugge, Ruiselede en Ieper.
In deze workshop kan je kennismaken met dit project en krijg je van een leerloopbaanbegeleider te horen hoe men aan de slag gaat met leervragen van gedetineerden tijdens én na detentie.
 
5. Sociale gidsen: OCMW-cliënten worden sociale gidsen en ondersteunen andere cliënten
 
In Gent werken het centrum voor basiseducatie en het OCMW samen aan de opleiding van sociale gidsen. OCMW-cliënten kunnen deze opleiding volgen, waarna ze andere cliënten kunnen ondersteunen in hun contacten met diensten en hulpverlening. De sociale gidsen vormen een team waarin leren en van elkaar leren blijvend een plaats krijgen.
An Bistmans vertelt over haar nauwe samenwerking met de ervaringsdeskundige en 2 groepswerkers van het OCMW voor de basisopleiding en de intervisiemomenten van de sociale gidsen.
Ze bekijkt het project langs verschillende kanten. Hierbij komen, naast de samenwerking, ook de inhoud en de organisatie van de opleiding aan bod, die op maat werd ontwikkeld en nu reeds voor de 4e keer georganiseerd wordt.
 
6. Samenwerken in Mechelen ( De Lage Drempel / CBE): hoe een samenwerking opstarten en onderhouden tussen een armoedevereniging  en een CBE 
 
Samenwerken, iedereen is ermee bezig. Daardoor lijkt het makkelijk. De Lage Drempel & Open School vieren dit jaar hun 5-jarig jubileum. Bernard Defossez & Katrien Heylen lichten de relatie tussen hun organisaties toe en nemen je graag mee in ‘t wonderlijke verhaal dat samenwerken elke keer weer is. Je vertrekt met concrete tips en inzichten om zelf van start te gaan!