Q-box

Vocvo ontwikkelde een zelfsturend pakket voor integrale kwaliteitszorg, de Q-box. De Q-box is een integraal kwaliteitszorgsysteem, dat dr. Amand Dewaele van Dewaele Consultancy ontwikkelde in overleg met een werkgroep van directies van scholen. De Q-box is een zelfsturend pakket waarmee je kwaliteit blijvend bewaakt in je organisatie. Volgens de cyclus van de PDCA-cirkel kan je eenvoudig kwaliteit:

 • plannen (bv. beleidsplan opstellen)
 • uitvoeren (bv. via procesmanagement
 • checken (bv. door zelfevaluatie)
 • en bijsturen (bv. via projectmanagement) in uw organisatie.

Op basis van de resultaten van de Organiscoop krijg je inzicht in je organisatiecultuur (bv. empowerment, machtscultuur, functiecultuur). Bewust de sterktes en valkuilen van je organisatiecultuur inschatten, levert een breder draagvlak voor verandering in je organisatie en meer garantie op succes. Kortom, met de Q-box stuur en beheers je kwaliteitsvol handelen in je organisatie.
 

Inhoud

 • met de organiscoop maak je eerst een analyse van de eigen organisatiecultuur
 • de Q-box begeleidt je stap voor stap bij het opstellen van een beleidsplan
 • procesmanagement vertaalt je beleidsplan naar acties
 • de centroscoop is je tool voor zelfevaluatie
 • verbeteracties realiseer je via projectmanagement
   

Materiaal

 • een cd-rom met alle werkdocumenten, presentaties, oefeningen, en ondersteunende documenten voor een integraal kwaliteitszorgbeleid
 • een werkboek met stap voor stap begeleiding en informatie
 • een referentiekaart voor de PDCA-cirkel
 • kleurenkaarten voor de zelfevaluatie
   

Bestel de Q-box

Wil je meer informatie? Of wil je de Q-box bestellen?
Mail dan naar miriam.berghmans@vocvo.be.