Project onderwijs van Flanders Synergy

Flanders Synergy wil als competentiepool graag onderwijsinstellingen ondersteunen om een resultaatgedreven kind-, cursist-, studentgeoriënteerde onderwijsinstelling uit te bouwen waar medewerkers kunnen “betrokken zijn” en de slagvaardigheid van de organisatie wordt gestimuleerd. Flanders Synergy ondersteunt bij de

  1. begeleiding van concrete veranderingstrajecten
  2. competentieopbouw van de pedagogische begeleiders

Per onderwijsnet wordt een netwerk opgericht dat begeleid wordt gedurende twee jaar (met maximum 4 onderwijsinstellingen). Flanders Synergy richt zich daarbij op de drie onderwijsnetten: vrij onderwijs, officieel onderwijs en het officieel gesubsidieerd onderwijs (stedelijk en/of provinciaal onderwijs). Vervolgens worden vier hogescholen begeleid.  Tot slot wordt een netwerk opgestart met een aantal centra voor volwassenonderwijs.

Het netwerk bestaat telkens uit een opstartweekend, 5 halve dagen netwerk,  4 halve dagen individuele begeleiding (gespreid over twee jaar).

Dit netwerk moeten onderwijsinstellingen in staat stellen om:

  • Een strategie uit te werken die gedragen wordt door al de belanghebbenden;
  • Een organisatie uit te tekenen die slim en flexibel is, georganiseerd op basis van kind-, cursistgeörienteerde teams;
  • Competenties in kaart te brengen en te borgen;
  • Regelcapaciteit maximaal naar de vloer te brengen;
  • Leerkrachten en directieteams toe te laten eigen instrumenten te ontwikkelen die toekomst- en kind-student-georiënteerd zijn.

Het netwerk wordt – naast Tom Van Acker – ook begeleid door een FS senior consultant.

Gelieve je zo snel mogelijk aan te melden via http://www.flanderssynergy.be/UPLOADS/FILS/Onderwijsfiche.pdf

Meer info vind je via http://www.flanderssynergy.be/onderwijs-slim-organiseren/ of kan je verkrijgen bij Tom van Acker (Flanders Synergy) via Tom.VanAcker@voka.be

 

Datum: 
08/12/2011
Tags: