Persbericht - Week van de Geletterdheid focust op (kans)armoede

1 op de 7 volwassenen is onvoldoende geletterd

Maar liefst één op de zeven volwassenen in Vlaanderen is onvoldoende geletterd. Dat betekent dat ze moeite hebben met basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen of werken met computers. Geletterd zijn, is een troef. Maar ook een noodzaak om in de samenleving van vandaag vlot te kunnen functioneren. Daarom focust de zevende Week van de Geletterdheid op (kans)armoede. Want wie zijn troeven uitspeelt, geeft zichzelf en zijn gezin meer kansen.

 

Mechelen, 18 augustus 2017 – Dit jaar richt de Week van de Geletterdheid zich tot mensen die in (kans)armoede leven. Laaggeletterdheid en (kans)armoede gaan vaak (maar zeker niet altijd) hand in hand. Wat is geletterdheid? Geletterdheid omvat de vaardigheden om informatie te verwerven, te verwerken en gericht te gebruiken. Geletterd zijn, is belangrijk om zelfstandig te functioneren en te participeren in de samenleving. Het is ook nodig om zich persoonlijk te ontwikkelen en bij te leren. Concreet gaat het over omgaan met taal; cijfers en grafische gegevens; en computers, machines en media. Internationaal onderzoek (PIAAC, 2013) toont aan dat nog heel wat mensen in Vlaanderen (15%) daar moeite mee hebben.
 

Week van de Geletterdheid 2017 focust op (kans)armoedeSpeel je troeven uit

De Week van de Geletterdheid informeert over (laag)geletterdheid in Vlaanderen en wil het taboe dat rond laaggeletterdheid hangt, doorbreken door te sensibiliseren. De partners die de week organiseren, willen ook activeren en oplossingen aanreiken. Dit jaar richt de Week van de Geletterdheid zich tot mensen die in (kans)armoede leven. Armoede is meer dan geen geld hebben. Veel mensen in armoede voelen zich uitgesloten. Armoede kan ook leiden tot een laag zelfbeeld, een gevoel van machteloosheid en schaamte. Dat allemaal maakt de stap naar leren groot. Nochtans kan werken aan geletterdheid heel wat kansen creëren.
 

Kansen om te leren

Het is gelukkig nooit te laat om bij te leren. In Vlaanderen en Brussel kan je als (jong)volwassene op verschillende plaatsen alsnog een opleiding volgen of een diploma behalen. In een Centrum voor Basiseducatie (CBE) leer je basisvaardigheden zoals taal, wiskunde, maatschappelijke oriëntatie en werken met de computer. Je kan ook terecht in het tweedekansonderwijs (tko) en het hoger beroepsonderwijs (hbo5). Of je kan een beroepsopleiding bij VDAB en Syntra, of een vorming bij Vormingplus volgen.
 

Magazine TROEF

In het kader van de Week van de Geletterdheid verschijnt er eind augustus een uniek magazine: ‘TROEF’. Dat staat vol met herkenbare verhalen en handige tips over geletterdheid, gericht op mensen in (kans)armoede. Het magazine is geschreven in duidelijke taal, zodat het toegankelijk is voor iedereen. TROEF wordt verdeeld binnen armoedeorganisaties. 
 

Internationale dag van de geletterdheid

Op 8 september is het Internationale dag van de geletterdheid, een initiatief van UNESCO. In de aanloop daarvan is er op donderdag 7 september een lanceringsevent in Ninove. Daar vindt ook het project ‘Leerkansen’ plaats, dat een samenwerking is tussen het Netwerk tegen Armoede en de Centra voor Basiseducatie. Omgaan met mensen in armoede én (bij)leren staan centraal in dat project.

Tijdens het lanceringsevent wordt in de namiddag het magazine TROEF aan het grote publiek voorgesteld. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits zal op het event aanwezig zijn. Meer details hierover leest u in ons volgende persbericht van 4 september. Hierbij willen we de pers alvast van harte uitnodigen.
 

De Week van de Geletterdheid loopt van 8 tot 14 september en is een organisatie van het departement Onderwijs en Vorming, Federatie Centra voor Basiseducatie, LINC vzw, Vocvo, Wablieft, Netwerk tegen Armoede, Welzijnsschakels, Samenlevingsopbouw, De Link, Minderhedenforum, GO! ouders, VCOV, KOOGO en OCMW Kortrijk.
 

Meer informatie

www.weekvandegeletterdheid.be
www.facebook.com/weekvandegeletterdheid
Twitter: #troef
Meer informatie vindt u in de persmap (pdf).
 

EINDE PERSBERICHT
_______________________________________________________________________
 

Perscontact

Voor interviewaanvragen of foto’s, contacteer:

Glen Fobelets, perscontact voor de campagne
glen.fobelets@vocvo.be
015 446 519
0494 32 50 70
 

Sara Jaminé, campagnecoördinator
sara.jamine@vocvo.be
0474 79 92 20
 

Inne Van Engeland, campagnecoördinator
inne.vanengeland@linc-vzw.be
016 31 66 08
0493 40 09 11
 

Joke Dejaeghere, campagnecoördinator
joke.dejaeghere@federatie-basiseducatie.be
0476 90 71 13
 

Andy Thoelen, campagnecoördinator
andy.thoelen@ond.vlaanderen.be
02 553 95 62
0496 73 32 66

 

Datum: 
21/08/2017