Persbericht - Week van de geletterdheid: 1 op 8 werknemers is onvoldoende geletterd

De 6de Week van de geletterdheid focust op werk. Want 1 op 8 werknemers heeft moeite met basiscompetenties als lezen, schrijven, rekenen of werken met computers. Bij werkzoekenden gaat het om 1 op 6. Bijblijven met nieuwe evoluties is voor hen een uitdaging.
 

Mechelen, 8 september 2016 – Op de Internationale Dag van de geletterdheid zet Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Crevits, projecten in de kijker die werken aan geletterdheid op de werkvloer. Geletterdheid omvat de competenties om informatie te verwerven, te verwerken en gericht te gebruiken. Geletterd zijn is belangrijk om zelfstandig te functioneren en participeren in de samenleving en nodig om zich persoonlijk te ontwikkelen en bij te leren. Concreet gaat het over omgaan met taal, cijfers en grafische gegevens en computers, machines en media. Internationaal onderzoek (PIAAC, 2013) toont aan dat nog heel wat mensen in Vlaanderen daar moeite mee hebben. Dat heeft gevolgen voor iemands zoektocht naar werk, maar ook op de werkvloer zelf. De Week van de geletterdheid wil werkgevers, werknemers en werkzoekenden ervan bewust maken dat werken aan geletterdheid loont.
 

Innovaties volgen elkaar op. Robotisering en digitalisering gaan steeds verder. Bedrijven verwachten een groot aanpassingsvermogen van hun werknemers. Daardoor is het voor werknemers die moeite hebben met lezen en schrijven, rekenen of werken met computers – 1 op 8 in Vlaanderen – een hele uitdaging om bij te blijven. Voor laaggeletterde werkzoekenden – 1 op 6 – is het dan weer een opdracht om een job te vinden. Het gaat daarbij vaak om kortgeschoolden, ouderen en mensen met een migratieachtergrond. 
 

Werken aan geletterdheid

Laaggeletterde werknemers en werkzoekenden kunnen in Vlaanderen en Brussel hun competenties bijwerken in de cursussen van één van de dertien Centra voor Basiseducatie en bij de VDAB. Maar ook werkgevers kunnen hun steentje bijdragen. Bijvoorbeeld door meer klare taal te gebruiken in hun interne communicatie, door geletterdheidsnoden bij werknemers te herkennen of door vorming te organiseren op de werkvloer. De Toolbox geletterdheid is daarbij een hulpmiddel. Die biedt doe-het-zelf ondersteuning en geletterdheidsopleidingen op maat.
 

Sociale en economische effecten

Werken aan geletterdheid loont wel degelijk. Een bedrijf of organisatie heeft alle baat bij personeel met sterke sleutelvaardigheden. Aandacht voor geletterdheid kan grote positieve effecten hebben. Werknemers raken gemotiveerder, kunnen zich beter aanpassen aan nieuwe situaties en opdrachten en zijn flexibeler inzetbaar. De veiligheid verhoogt, de productiviteit stijgt en de werksfeer verbetert. Ook voor de werknemer zelf zijn er positieve effecten. Geletterd zijn geeft iemand bijvoorbeeld meer vertrouwen in zichzelf en in anderen. Het levert ook financieel iets op: geletterd zijn maakt dat je doorgaans tot 42% meer verdient.
 

Gebruik van vaardigheden op de werkvloer

Naast geletterdheidsvaardigheden verhogen, is ook het gebruik ervan op de werkvloer van belang.  Ongeveer 8% van de werkenden in Vlaanderen werkt onder zijn/haar niveau. Zij hebben geletterdheidscompetenties die ze niet kunnen inzetten op de werkvloer. Dit wijst dus op een onbenut potentieel van vaardigheden. Dat heeft ook een effect op de arbeidsmarktproductiviteit van een land. Zo kan ongeveer 30% van de verschillen in arbeidsmarktproductiviteit tussen landen verklaard worden door het inzetten van geletterdheidscompetenties op de werkvloer.
 

Internationale Dag van de geletterdheid

Als aftrap voor de zesde editie van de Week van de geletterdheid worden vandaag een aantal goede voorbeelden beloond met taart. Zo gaat Vlaams Minister van onderwijs en vorming, Hilde Crevits,  op de koffie bij Stad Mechelen. Binnen het project Smart City biedt de stad aan haar kortgeschoolde werknemers uit verschillende stadsdiensten een cursus digitale vaardigheden aan, gegeven door Centrum voor Basiseducatie regio Mechelen. Zo worden ze sterkere en meer weerbare werknemers én burgers. Daarnaast gaan de Centra voor Basiseducatie vandaag op bezoek in meer dan 30 VDAB-werkwinkels. Ze verrassen de bemiddelaars met taart en zetten daarmee niet alleen hun geslaagde samenwerkingen in de kijker, maar ook het belang van werken aan geletterdheid op en naast de werkvloer.

Ook voor Vlaams Minister van onderwijs en vorming, Hilde Crevits, is geletterdheid op de werkvloer vandaag een maatschappelijk relevant thema. Wanneer de geletterdheid verhoogt, hebben zowel werkgevers, werknemers als werkzoekenden daar baat bij:

"Voor werknemers die moeite hebben met het begrijpen van boodschappen, rekenen of werken met computers is het een hele uitdaging om bij te blijven. Onderwijs speelt een cruciale rol, maar eens op de werkvloer verdient geletterdheid volop aandacht. Het wordt vaak vergeten, maar ook werkgevers kunnen hun steentje bijdragen. De Stad Mechelen zorgt er zo voor dat verschillende van hun werknemers op de digitale trein kunnen stappen. Met de aantrekkelijke campagne ‘Extra bedrijvig’ willen we dit jaar nog meer werkgevers, werknemers en werkzoekenden bewust maken dat werken aan geletterdheid loont."

Bron cijfers: Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC), www.piaac.ugent.be

De Week van de geletterdheid loopt van 8 tot 14 september en is een organisatie van de departementen Onderwijs en Vorming, Werk en Sociale Economie, Federatie Centra voor Basiseducatie, LINC vzw, VDAB, Wablieft, Vocvo en Centrum voor Taal en Onderwijs.

Meer info:
www.weekvandegeletterdheid.be
www.werkenaangeletterdheid.be

EINDE PERSBERICHT

 

Perscontact

Voor interviewaanvragen, foto’s of het persdossier, contacteer:

Glen Fobelets, perscontact voor de campagne
glen.fobelets@vocvo.be
015 446 519

Joke Dejaeghere, campagnecoördinator
joke.dejaeghere@federatie-basiseducatie.be
0476 907 13

Andy Thoelen, campagnecoördinator
andy.thoelen@ond.vlaanderen.be
02 553 95 62
0496 733 266

 

Datum: 
16/09/2016