Ontwikkeling leermiddelen voor het leergebied ICT

In de loop van het eerste trimester 2011-2012 hebben verschillende centra aan Vocvo de vraag voorgelegd of wij bereid zijn een rol te spelen in de ontwikkeling van leermiddelen voor het nieuwe opleidingsprofiel ICT.

Via deze nieuwsbrief willen we de directies en de coördinatoren van het leergebied  ICT van de Centra voor Basiseducatie laten weten dat Vocvo graag op deze vraag ingaat, weliswaar onder een aantal voorwaarden:

- De directies van de centra en de deelnemers aan de ontwikkelgroep zijn ervan op de hoogte dat de nieuwe eindtermen en het nieuwe OP ICT op dit ogenblik  nog niet bekrachtigd zijn door het Vlaams parlement, respectievelijk de Vlaamse regering.

- In de loop van het tweede semester 2011-2012 organiseert Vocvo i.s.m. de Federatie CBE drie overlegmomenten met ICT-experten uit de centra, desgewenst aangevuld met externe experten in leermiddelenontwikkeling:

  • vrijdag 17 februari 2012, van 9.30 - 12.30 uur
  • vrijdag 23 maart 2012, van 9.30 - 15.30 uur (incl. broodjeslunch)
  • vrijdag 11 mei 2012, van 9.30 - 15.30 uur (incl. broodjeslunch);

- Tijdens de eerste vergadering werkt de expertengroep vooral aan een duidelijke visie op een kwaliteitskader waaraan de toekomstige leermiddelen voor het leergebied ICT moeten voldoen;

- Een Vocvo-medewerker of een door Vocvo aangezochte expert in begeleiding van dergelijke ontwikkelgroepen treedt op als moderator-voorzitter. Verslaggeving en inhoudelijk werk worden geleverd door de deelnemende experten. Elke expert is daarbij ook bereid ter voorbereiding of in opvolging van de vergaderingen het nodige ‘huiswerk’ te leveren;

- Het eigenaarschap van de ontwikkelde leermiddelen is in handen van alle Centra voor Basiseducatie en de eindproducten worden geplaatst op de website van Vocvo;

- In de mate van het mogelijke werkt de ontwikkelgroep leermiddelen ICT voor de basiseducatie nauw samen met Toll-Net (http://toll-net.be).

Wij vragen u om ons uiterlijk op 23 december 2011 de coördinaten te bezorgen van één expert die namens uw centrum deelneemt aan deze werkgroep leermiddelenontwikkeling: centrum + naam + mailadres deelnemer.

Indien u hierover nog vragen heeft, kan u contact opnemen met Luc Bogaerts, coördinator accountmanagers: via mail luc.bogaerts@vocvo.be of op het nummer 015 44 65 22 (dinsdag t.e.m. vrijdag).

 

Datum: 
22/12/2011
Tags: