Nieuwsflash curriculum (februari 2016)

Foto: Ibrahim Moumouh

Via de 'Nieuwsflash curriculum VO' informeren de pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo je over de laatste stand van zaken over de netoverschrijdende curriculumontwikkeling in het volwassenenonderwijs.

De voorbije schooljaren ontving je deze nieuwsflash van de stuurgroep volwassenenonderwijs. De pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo blijven het echter belangrijk vinden om gezamenlijk te communiceren over de netoverschrijdende curriculumontwikkeling.

Lees de nieuwsflash hier (pdf).

 

Datum: 
17/02/2016