Neem deel aan de ontwikkelcommissie lerarenopleiding (voor leraar basiseducatie)

Foto: Ibrahim Moumouh (Wablieft)

Op 14 september kwam de ontwikkelcommissie voor de eerste keer samen rond de lerarenopleiding voor leraar basiseducatie. Vocvo wil, in samenspraak met de centra voor basiseducatie, deze lerarenopleiding uitwerken. Hiervoor werd een competentieprofiel uitgewerkt met (voorlopig) twaalf functionele gehelen:

 • De leraar als andragoog
 • De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen
 • De leraar als coach
 • De leraar als inhoudelijk expert
 • De leraar als organisator
 • De leraar als innovator – de leraar als onderzoeker
 • De leraar als lid van een schoolteam
 • De leraar als partner van externen
 • De leraar als lid van de onderwijsgemeenschap
 • De leraar als cultuurparticipant
 • De leraar in evenwicht
 • De leraar als didacticus BE

Tijdens de eerste constructieve vergadering werd veel van gedachten gewisseld en werden verschillende suggesties ter verbetering gedaan. De ontwikkelcommissie ging in op de onderliggende visie van de nieuwe lerarenopleiding en welke waarden daarbij belangrijk zijn. Ook de basiscompetenties uit de eerste twee functionele gehelen werden kritisch besproken.
 

Neem deel aan de ontwikkelcommissie

De volgende ontwikkelcommissie gaat door op 26 oktober 2016 van 9.30 tot 15.30 uur op de Federatie Centra voor Basiseducatie in Brussel. Daar zullen we nieuwe bronnen en de drie volgende functionele gehelen verder bespreken. Ook de volgende vergaderdata werden reeds vastgelegd: 30 november, 23 januari en 20 februari.

Hierbij willen wij graag nog een warme oproep uitsturen naar alle centra om deel te nemen aan dit boeiend project. Interesse? Mail dan naar carolien.fuchs@vocvo.be.
 

Datum: 
14/10/2016