Lerend netwerk voor lesgevers ‘Ouders in (inter)actie!'

Mechelen - Brussel, 9 november 2011

Geachte directeur, coördinator, leerkracht

Graag nodigen wij alle lesgevers ‘Ouders in (inter)actie!’ uit om een lerend netwerk op te starten. De pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo willen op die manier uitwisseling en verrijking organiseren als ondersteuning van de specifieke lespraktijk van dit NT2-aanbod.

De bijeenkomst gaat door op 9 december 2011 (13.30 - 16.00 u.) in het Ontmoetingscentrum Atlas, Carnotstraat 110 te Antwerpen. Het centrum bevindt zich op loopafstand van het Centraal Station.

Als voorzet voor de agenda geven we de volgende onderwerpen mee:

We willen de verschillende noden verzamelen en in een netwerkplan vastleggen hoe we in de bijeenkomsten daaraan tegemoet kunnen komen. In het plan bepalen we zelf de doelen, acties en werkwijzen. Allerlei kwesties kunnen onderwerp uitmaken van de bijeenkomsten: Hoe een project uitwerken? Hoe samenwerken met de school en partners als Schoolopbouwwerk? Hoe omgaan met vlottende instroom? Hoe uitval voorkomen? Hoe permanent evalueren?

  1. Opstellen netwerkplan
     
  2. Stand van zaken van het project: Ouders in actie – didactiek geeft kracht aan laaggeletterde ouders.
     
  3. Uit de leerplancommissie NT2-School en ouders
     
  4. Varia

Graag verzoeken we uw vragen, noden, mededelingen tegen 1 december mee te delen voor het opmaken van de definitieve agenda  aan tania.menten@vocvo.be, an.cloet@vocvo.be en Matthias.Vienne@vsko.be.  

Met vriendelijke groeten

 

Tania Menten (Vocvo)
Matthias Vienne (VDKVO)

Datum: 
14/11/2011
Tags: