Leerplan ‘MO Samen leven ouders en school’ ingediend

Op 31 mei 2012 heeft de stuurgroep volwassenenonderwijs voor de basiseducatie een specifiek leerplan ‘MO Samen leven ouders en school’ bij de inspectie ingediend.

Dit leerplan is de didactisch-agogische vertaling van het nieuwe opleidingsprofiel ‘MO Samen leven’, met focus op de rol van ouder/opvoeder en de context school. Het leerplan is ontwikkeld door een representatieve commissie van medewerkers uit de basiseducatie, onder het voorzitterschap van Mieke Coulembier. De stuurgroep volwassenenonderwijs dient dit leerplan reeds nu in. Het sluit immers aan bij het concept van de specifieke leerplannen NT2 School en ouders. Over deze leerplannen informeerden we u in onze vorige nieuwsbrief. U kan ze hier raadplegen.

Het opleidingsprofiel ‘MO Samen leven’ is één van de 14 nieuwe opleidingsprofielen MO die de Vlaamse regering eerstdaags bekrachtigt. Indien alles gunstig verloopt, mogen de centra vanaf 1 september 2012 de nieuwe opleidingsprofielen implementeren. Dat geldt dan hopelijk ook voor het betrokken leerplan. Wie meegewerkt heeft aan de leerplancommissie of wie deelgenomen heeft aan de opleiding ‘Implementatie opleidingsprofielen ICT en MO’ op 25 mei heeft het ontwerp leerplan ‘MO Samen leven ouders en school’ al ontvangen.

Let wel: het leerplan mag pas gebruikt worden na goedkeuring door de inspectie. Daarop is het nog even wachten. We houden u op de hoogte.
 

Datum: 
05/06/2012
Tags: