Job shadowing in de gevangenis in Noorwegen

Foto: Ulvesnoy prison island

Ik ben onderwijscoördinator in de gevangenis van Beveren, een gevangenis voor langgestraften, en de gevangenis van Dendermonde, waar mensen wachten op hun veroordeling. We hebben een goed uitgebouwd onderwijsaanbod in de Belgische gevangenissen, maar ik vroeg me af hoe onderwijs aan gedetineerden georganiseerd wordt bij onze Noorse buren. Vandaar dat ik op jobshadowing ging naar verschillende gevangenissen in Bergen, Noorwegen dankzij een KA1-project gefinancierd door het Erasmus+-programma. Na het indienen en het goedkeuren van de aanvraag, kregen we de kans om heel wat gevangenissen te bezoeken en er heel wat uit op te steken. Hier een overzicht van de bezochte gevangenissen:    

Bergen Prison

High security

220 gedetineerden

Lange straffen

  • Dept D

Low security

20 gedetineerden

 

  • Dept of Ulvesnoy (foto)

Low security

31 gedetineerden

 

Bjorgvin

Low security

90 gedetineerden

Korte straffen

Lyderhorn

Low security / halfway house

18 gedetineerden

 

Youth Unit

 

4 gedetineerden

 

Graag deel ik met jullie wat ik concreet kon meenemen naar het werkveld. Het was zeer leerrijk om meer te weten te komen over de individuele leertrajectbegeleiding van de scholen in Bergen, die tevens in de gevangenissen komen lesgeven. Vooral bij het vrij gaan, wordt er extra begeleiding voorzien naar het verder zetten van hun studie of het vinden van werk. Het gebruik van SPORT, MUZIEK en KUNST als evenwaardig alternatief voor onderwijs en als positieve leerervaring, waren voor mij enorm verrijkend. Ze kijken met een andere blik op het organiseren hiervan, er is een grotere samenwerking, het is een samenhangender geheel, waardoor dit veel gedetineerden stimuleert om effectief les te gaan volgen.

In Bergen werken ze met kleine klasgroepen van 4 à 5 personen. Dit zorgt ervoor dat ze veel meer op maat kunnen werken. Onze groepen bestaan gemiddeld uit 12 à 15 personen, dit maakt het differentiëren en het werken op maat veel moeilijker.

Ze investeren enorm in de opleiding van beambten: dit is het begin van alles. Daarmee samenhangend, betrekken ze beambten in de onderwijsorganisatie. Dit levert grote voordelen op, ze zijn tenslotte dagelijks met de gedetineerden aan het werken. Het opstellen van een onderwijsplan per gedetineerde, blijkt ook veel voordelen te hebben. Ook het beter afstemmen van de doorstroom van het onderwijsaanbod is iets wat veel meer aandacht krijgt in Noorwegen, dan bij ons.

Het mengen van mannen vrouwen  in de groepen heeft voordelen, maar het bleek uit de praktijk dat dit toch ook nadelen met zich meebrengt. Ik denk dan ook dat het sterk afhankelijk is van de opleiding, de groepssamenstelling en de aanpak. Wat ik opmerkelijk vond, is dat er een gevangenis bestaat voor jongeren tussen 18 jaar en 25 jaar. Deze personen horen niet in de gevangenissen zoals we ze nu kennen. Het was dan ook mooi om te zien dat er een aparte plek bestaat voor hen. Het belang van uitwisseling tussen collega onderwijscoördinatoren maar ook tussen de lesgevers in de verschillende gevangenissen is iets waar ze enorm op inzetten in Noorwegen.

Jaarlijks een uitwisseling organiseren in België of internationaal, is dus absoluut een must, waar je enorm veel inspiratie en positieve energie uithaalt.

Sara De Hantsetters (Vocvo)

(Bron: EPALE)

 

Datum: 
26/09/2017