Invoering nieuwe opleidingsprofielen basiseducatie

We brengen in herinnering dat de nieuwe opleidingsprofielen voor de leergebieden ICT en MO mogen ingevoerd worden. Voor ICT is dat reeds vanaf 20 april 2012, voor MO vanaf 1 september 2012. Deze invoering is tijdens het werkjaar 2012-2013 nog geen verplichting. Elk centrum beslist autonoom of het de nieuwe OP’s reeds gebruikt of tijdens het werkjaar 2012-2013 nog wil doorgaan met de ‘oude’ OP’s.

De nieuwe opleidingsprofielen kan u raadplegen via de website van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV).

De modules van de nieuwe OP’s ICT en MO mag u zowel in normale duur als in verkorte duur aanbieden (zie tabel):

  • Een cursist kan bv. een certificaat halen door bepaalde modules in gewone duur te volgen, en andere modules in verkorte duur.
  • Indien een cursist een module moet overdoen, kan hij dat desgewenst ook in een verkorte duur doen.

Overzicht modules ICT

  Normale duur Verkorte duur
ICT Start 30 15
Digitale informatie 50 30
Digitale communicatie 50 30
Doelmatig ICT-gebruik 30 15
Oefenen en leren met ICT 30 15

 

        

 

 

 

Overzicht modules MO

  Normale duur Verkorte duur
Communiceren 30 15
Zeker van jezelf 30 15
Omgaan met conflicten 30 15
Samenwerken 30 15
Communiceren in team 30 15
Gezond leven 30 15
Voeding 30 15
Stress 30 15
Seksualiteit 30 15
Duurzame samenleving 30 15
Biologie  30 15
Slim op weg 30 15
Kaart 30 15
Rijbewijs 45 30
Slim beheer 30 15
Apparaten 30 15
Organiseren 30 15
Technologie 60 30
Veiligheid 30 15
Kennismaken met wetenschappen 30 15
Handelen in groep 30 15
Diversiteit 30 15
Opvoeden 30 15
Vrije tijd 30 15
Geschiedenis 45 30
Actualiteit 60 30
Nieuws 30 15
Wat denk ik? 30 15
Democratie 30 15
Kunst en cultuur begrijpen 45 30
Kennismaken met kunst en cultuur 30 15
Kunst en cultuur beleven 30 15
Culturen 45 30
Papieren en formulieren 30 15
Werknemer zijn 30 15
Waar sta ik? 30 15
Keuzes maken 30 15
Leren leren 1 30 15
Leren leren 2 30 15
Werk zoeken 30 15
Problemen aanpakken 30 15
Machines bedienen 30 15
Voedselveiligheid 30 15

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 
22/08/2012
Tags: