Informatiemoment 'De G-coach aan het werk' op 8 juni

De Vlaamse overheid  en de Stuurgroep Volwassenenonderwijs nodigen u graag uit op:

De G-coach aan het werk in opleidingen en op de werkvloer
Een kijk op 8 proefprojecten én op de toekomst

 

Informatiemoment op 8 juni 2012

De overheid gaf acht Centra voor Basiseducatie extra middelen om een G-coach in te zetten bij een partnerorganisatie. Zij integreerden het werken aan geletterdheid.

De betrokken Centra voor Basiseducatie en de Federatie Centra voor Basiseducatie rapporteerden over deze proefprojecten.

Op 8 juni worden de acht proefprojecten in de schijnwerpers gezet: hoe werken de G-coaches geïntegreerd aan geletterdheid? Ze vertellen vanuit hun praktijk over hun aanpak en didactiek. De focus ligt op het werk met cursisten en op de samenwerking met de partner in de opleiding.

Programma 

9 u. 

Onthaal met koffie

9.30 u. 

Inleiding plenair gedeelte door de dagvoorzitter

 9.40 u.

De G-coachprojecten van de Centra voor Basiseducatie 
Algemene bevindingen. Toelichting door de Federatie Centra voor Basiseducatie  

10 u. 

Het wettelijk kader voor geïntegreerd werken aan geletterdheid
De overheid toont een blik op de toekomst.

10.30 u.

Praktijkverhalen door de G-coaches in 2 werkgroepen. Alle deelnemers horen alle verhalen:

  1. G-coach in de context van tewerkstelling
  2. G-coach in de context van opleiding
12.45 u. 

Slotmoment plenair 

13 u. 

Broodjeslunch

Praktisch

Wanneer 

8 juni 2012, om 9 u. 

Locatie  

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
H. Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel

Prijs  

Deelname is gratis
De deelnemers ontvangen de publicatie van de rapporten over de G-coach-projecten.

Inschrijven

Schrijf je in via vraag@vocvo.be met vermelding van “8 juni, G-coach”.

 

Datum: 
19/04/2012
Tags: