Fonds van bpost voor Alfabetisering lanceert projectoproep

Ⓒ Jenkedco

Het Fonds van bpost voor Alfabetisering, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, steunt sinds 1998 initiatieven die de laaggeletterdheid in België bestrijden.

Het Fonds van bpost lanceert een nieuwe projectoproep om projecten voor alfabetisering bij gezinnen te versterken die kleine kinderen aanmoedigt tot het leren lezen en het plezier van het lezen. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar lokale samenwerking.
 

Voor wie?

Alle organisaties die in België alfabetiseringsprojecten ontwikkelen of een activiteit opzetten rond het lezen, gericht tot gezinnen met kinderen tussen 0 en 8 jaar, kunnen een dossier indienen. En dat in samenwerking met een andere organisatie, zodat ieder vanuit zijn ervaring kan bijdragen tot het project.
Lesgevers in alfabetisering, specialisten in jonge kinderen en opvoedingsondersteuning, buurtdiensten, bibliotheken, scholen voor onderwijzers en kleuterleiders, kleuterscholen, lagere scholen, gemeentediensten, … ze komen allemaal in aanmerking als partner voor het project. Een speciale aandacht moet gaan naar eenoudergezinnen.
 

Financiële steun

€ 5.000 - € 15.000

 

Deadline

Je kan je aanvraag indienen tot en met 12 april 2016.

 

Meer info

Meer informatie vind je hier.

(Bron: Koning Boudewijnstichting)
 

Datum: 
22/02/2016