Evaluatie vrijstellingsproeven

Sinds vorig schooljaar bieden Vocvo en de 4 pedagogische begeleidingsdiensten netoverstijgend vrijstellingsproeven aan voor de opleidingen ICT. Net zoals vorig jaar wensen we een evaluatie te maken van zowel het testsysteem als van de vragen in de testen. Op basis van deze feedback sturen we eind dit schooljaar de vragenlijsten bij. Graag vragen we dat de vragenlijsten ingevuld worden tegen 14 mei.
 
De link naar de evaluatie van het testsysteem vind je hier.
De link naar de evaluatie van de vragen vind je hier.
 
Voor meer informatie m.b.t. de vrijstellingsproeven kan je steeds terecht bij je eigen begeleider:
 
POV – Greet Van Dender (Greet.Van.Dender@pov.be)
GO – Tania Van Den Berghe (tania.van.den.berghe@g-o.be)
VOCVO – Elke Vanderfeesten (elke.vanderfeesten@vocvo.be)
OVSG – Danny Splets (danny.splets@ovsg.be)