Evaluatie van het Strategisch Plan Geletterdheid Verhogen 2012-2016

Foto: Thijs Mackelbergh

Het Strategisch Plan Geletterdheid Verhogen 2012-2016 loopt op zijn einde. Het plan en de manier waarop er gedurende 4 jaar aan gewerkt is, werden geëvalueerd. In verschillende focusgroepen hebben werkers en beleidsmakers het plan grondig doorgelicht. Er werd ingegaan op vragen als:

  • Op welke manier zijn de doelen gerealiseerd?
  • Welke concrete veranderingen heeft het plan teweeggebracht?
  • Wat kan er naar de toekomst toe verbeteren?

De antwoorden op deze vragen vind je terug in het eindrapport “Beleidsevaluatie ‘Strategisch Plan Geletterdheid Verhogen’ 2012-2016”, een document dat onlangs door de Vlaamse regering werd goedgekeurd.
 

Download het eindrapport

Download het eindrapport hier (pdf).

 

Datum: 
16/12/2016