ESF project - Learning Inside Out (LIO)

Update project LIO

In november 2017 ging het ESF-project “Learning Inside Out “ (LIO) van start. De leerloopbaanbegeleiders maken de dienstverlening van Leerwinkel West-Vlaanderen toegankelijk voor de gedetineerdenpopulatie in de gevangenissen van Ieper, Ruiselede en Brugge. Dit in nauwe samenwerking met de onderwijscoördinatoren van Vocvo en met de ondersteuning van de FOD Justitie. 
 
Intussen zijn we 1,5 jaar verder... Met trots draagt het project sinds oktober 2018 de titel van ‘ESF ambassadeur’. Ook met trots stellen we u graag volgende resultaten voor van het LIO project. 
 
In totaal zijn er over de drie gevangenissen al 203 gedetineerden geholpen. Concreet gaat het om 122 begeleidingstrajecten en 81 informatievragen. De begeleidingstrajecten omvatten intake, oriëntering en opvolging van leertrajecten. Bij de informatievragen gaat het om eenmalige contacten waarbij informatie over een bepaalde leervraag wordt verstrekt. Met deze cijfers benaderen we de vooropgestelde doelstelling van 150 begeleidingstrajecten en 120 informatievragen. De cijfers onderschrijven de nood aan leerloopbaanbegeleiding in de gevangenissen. Uniek aan het project is de opvolging van de leertrajecten na detentie. Sinds de start zijn er 2 cliënten in vrijheid gesteld. Eén persoon wordt verder begeleid door de reguliere werking van Leerwinkel en is gestart met enkele modules uit de opleiding computeroperator binnen het secundair volwassenenonderwijs. De andere persoon is gestart met een IBO-contract binnen de kinderopvang en wordt verder opgevolgd door de reguliere werking van VDAB. 
 
Via LIO worden vooral laaggeschoolde gedetineerden bereikt. Het gaat om 92,5% van het totaal aantal cliënten. Daarnaast zien we ook dat ook de vrouwelijke gedetineerden, ondanks hun beperkte vertegenwoordiging, ook effectief worden bereikt. Een hiaat in het project is het gebrek aan dienstverlening voor gedetineerden die niet over verblijfsrecht beschikken. Hierdoor zien we dat er maar een beperkt aantal anderstaligen zich via LIO aanmelden, terwijl dit nochtans een grote groep betreft binnen de gevangenispopulatie. 
 
LIO legt op gedetailleerde wijze leernoden en leervragen bloot en biedt concrete input voor de organisatie van het onderwijsaanbod in de drie diverse gevangenissen. Zo werd de heropstart van het onderwijsaanbod in de gevangenis Brugge in oktober 2018 mee vorm gegeven op basis van de behoeftedetectie van Leerwinkel. Voor de gevangenissen Ieper en Ruiselede worden momenteel de mogelijkheden verkend om een opleiding Aanvullende Algemene Vorming via gecombineerd onderwijs aan te bieden. 
 
Via LIO zijn al 28 gedetineerden effectief tijdens detentie gestart met een opleiding. Het betreft vooral een opleiding via CVO of een traject bij de Examencommissie met oog op het behalen van een secundair diploma. 
 
En ook nog dit: 
 
Een masterstudent Criminologie (VUB) zal in het voorjaar 2019 kwalitatief onderzoek verrichten naar de effecten van leerloopbaanbegeleiding binnen detentie. Dit vooral om de meerwaarde van de dienstverlening van Leerwinkel verder te onderbouwen.
In november 2018 werd het LIO-project voorgesteld op de conferentie van Europris , het Europees platform voor gevangenissen.
In juni 2019 wordt het LIO project voorgesteld op de conferentie van EPEA, Europees platform voor educatie in de gevangenissen. 
 
Tot slot: 
 
Noteer in je agenda: vrijdag 18 oktober studiedag LIO. Op deze studiedag zullen de resultaten van het project worden voorgesteld, maar werpen we ook een blik op de toekomst... Verdere informatie volgt! 
 
 

Een project van:

 
In samenwerking met:
 
 

Met de steun van:

 
 
 
 
 
 

Bijdrage vanuit Europees Sociaal Fonds: 122.812,64 euro

Bijdrage vanuit Vlaams Cofinancieringsfonds: 122.812,64 euro