ESF project - Learning Inside Out (LIO)

Met de steun van Europees sociaal Fonds maakt het project Learning Inside Out (LIO) de dienstverlening van Leerwinkel West-Vlaanderen toegankelijk voor de gedetineerdenpopulatie in de gevangenissen van Ieper, Ruiselede en Brugge. In samenwerking met de Federale overheidsdienst Justitie zal Leerwinkel West-Vlaanderen en Vocvo een duurzame en kwaliteitsvolle leerloopbaanbegeleiding voor gedetineerden aanbieden teneinde de aansluiting op de arbeidsmarkt na detentie te verhogen. De leerloopbaanbegeleiding kan bestaan uit het behandelen van informatievragen en/of het opzetten van begeleidingen met de nodige aandacht voor nazorg. De dienstverlening maakt de brug naar buiten door continuering van de leerloopbaanbegeleiding na detentie te realiseren.

Leerwinkel West-Vlaanderen en Vocvo dragen de gedeelde verantwoordelijkheid om tijdens het project van 27 maanden 150 begeleidingstrajecten op te zetten, 120 informatievragen te behandelen en 30 informatiesessies te organiseren in de gevangenissen van  Ieper, Ruiselede en Brugge.  Beide organisaties leveren kwaliteitsvolle dienstverlening m.o.o. verhogen van de participatie van (ex)-gedetineerden aan kwalificerend onderwijs en/of de arbeidsmarkt.

 

Een project van:

 
In samenwerking met:
 
 

Met de steun van:

 
 
 
 
 
 

Bijdrage vanuit Europees Sociaal Fonds: 122.812,64 euro

Bijdrage vanuit Vlaams Cofinancieringsfonds: 122.812,64 euro