Enquête - Waarom is leesplezier belangrijk?

Vocvo wil meer werk maken van leesbevordering en leesplezier voor laaggeletterde volwassenen i.s.m de centra voor basiseducatie en andere partners in Vlaanderen.

"De term leesplezier klinkt licht, ontspannend, vrolijk en ongedwongen. In het licht van de talrijke maatschappelijke problemen, klinkt leesplezier misschien niet zwaarwichtig genoeg om voldoende serieus genomen te worden door beleidsmakers. Ook daar ligt een opdracht voor Stichting Lezen, want leesplezier is bittere ernst. Het ogenschijnlijk vrijblijvende karakter dat weerklinkt in leesplezier is allesbehalve vrijblijvend in de consequenties. Het is dé basis voor leesmotivatie en voor het groeien in lees-ervaring; het is de cruciale hefboom met een verrijkend en verreikend doel die een antwoord biedt op signalen van ontlezing en demotivatie. Daar zijn alle experts – van onderzoekers, auteurs tot boekhandelaars – het over eens: zonder leesplezier, geen leescultuur!"

(Stichting Lezen, Meerjarenplan 2016-2020, p. 14)
 

Vul de enquête in

Vocvo wil meer werk maken van leesbevordering en leesplezier voor laaggeletterde volwassenen i.s.m de centra voor basiseducatie en andere partners in Vlaanderen. Om dit werk in de steigers te zetten, wil Vocvo de praktijk in de CBE beter leren kennen en input verzamelen voor een concreet plan van aanpak. Daarom vragen we aan iedereen die betrokken wil worden om de onderstaande enquête in te vullen tegen uiterlijk 24 mei 2017. Alvast bedankt!

Vul de enquête hier in.
 
 

Datum: 
06/05/2017