Download het eindrapport 'Efficiënte leervraagdetectie bij laaggeletterden'

Foto: www.schagen24.nl

Vocvo heeft vorig werkjaar een onderzoek laten uitvoeren naar ‘leervraagdetectie’ binnen de centra voor basiseducatie (CBE). Met leervraagdetectie bedoelen we het in kaart brengen van wat een cursist nu precies wil leren, en waar de cursist het meest nood aan heeft om te kunnen functioneren en participeren in onze maatschappij.
 

Leervraagdetectiecylus

Het onderzoek bestaat uit een luik literatuurstudie en een luik praktijkonderzoek in de centra voor basiseducatie. Binnen het onderzoek zijn we gekomen tot een beschrijving van een leervraagdetectiecylus waarin verschillende kenmerken en aanbevelingen per fase zijn opgenomen.
 

Universiteit Antwerpen

Het onderzoek is uitgevoerd door 6 studenten Opleidings- en onderwijswetenschappen van de Universiteit Antwerpen: Mariana Orozco, Steffi Sassenus, Brita Strzeminski, Erise van de Poele, Kim van Walsem en Ann Van Weert. De studenten stelden op 10 november 2016 de resultaten van het onderzoek voor in De Kriekelaar in Schaarbeek.
 

Download het rapport

  • Bekijk de presentatie van de studenten hier (pdf, 2,9 MB) (NIEUW)
  • Raadpleeg het eindrapport 'Weet je wat ik wil leren? Efficiënte leervraagdetectie bij laaggeletterden' hier (pdf).

 

Datum: 
15/12/2016