Consortia worden Centra voor Leerloopbaanbegeleiding

De consortia volwassenenonderwijs worden samen met de Huizen van het Nederlands omgevormd tot Centra voor Leerloopbaanbegeleiding. In 2013 zien deze Centra het levenslicht.

In de beleidsbrief voor onderwijs 2011-2012 kondigt Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet de oprichting van Centra voor Leerloopbaanbegeleiding aan. De minister wil hiermee tegemoetkomen aan de Europese afspraak in verband met 'LifeLongGuidance'. 'LifeLongGuidance' betekent dat iedereen op gelijk welk moment in zijn leven beroep kan doen op studiekeuzebegeleiding en studietrajectbegeleiding. Vandaag bestaat zoiets niet voor cursisten in het volwassenenonderwijs. Met de oprichting van de Centra voor Leerloopbaanbegeleiding komt de minister dus aan een reële nood tegemoet.

Deze omvorming heeft heel wat gevolgen voor de huidige structuren. De consortia volwassenenonderwijs verliezen hun opdrachten en bevoegdheden en worden volledig opgenomen in de Centra voor Leerloopbaanbegeleiding. De Huizen van het Nederlands blijven anderstalige cursisten screenen en doorverwijzen. Hun opdracht rond taalbeleid en taalpromotie wordt afgestaan aan Inburgering.

Er zal ook een schaalvergroting worden doorgevoerd. De 13 consortia en de 8 Huizen van het Nederlands worden samengevoegd tot zes Centra voor Leerloopbaanbegeleiding. Eén per provincie en één in Brussel.

De kernopdracht van de consortia volwassenenonderwijs rond afstemming van het regionale onderwijsaanbod gaat in deze nieuwe structuur verloren. Hiervoor zijn door de minister geen alternatieven voorgesteld. Het ziet ernaar uit dat deze opdracht niet als belangrijk werd beschouwd.

Raadpleeg hier de beleidsbrief voor onderwijs.

 

Datum: 
09/11/2011
Tags: