Congres - Het recht op inclusief onderwijs

Op 20 januari 2012 vindt het congres ‘Het recht op inclusief onderwijs’ plaats in Brussel. De Karel de Grote-Hogeschool organiseert het congres in samenwerking met Studipolis.

De Vlaamse regering besliste om voorlopig niet door te gaan met het leerzorgdecreet. Sinds de zomer van 2009 is echter het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap van kracht. Dit verdrag voorziet in de uitbouw van een inclusief onderwijssysteem. Dat betekent dat een kind met een handicap niet mag uitgesloten worden in het onderwijssysteem.

Tijdens het congres wordt op dit Verdrag ingegaan en in het bijzonder op het artikel over onderwijs. Thema’s die o.a. aan bod komen zijn: het begrip discriminatie, de invulling van de redelijke aanpassingen, de afdwingbaarheid en de rechtsbescherming.

Meer info vind je in bijlage en hier.

Praktisch

WAT  

Congres - Het recht op inclusief onderwijs - De gevolgen van het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap voor het onderwijs in Vlaanderen

WANNEER

vrijdag 20 januari 2012, van 9.30 tot 16 u.

WAAR 

Hadewych Auditorium - Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs (H. Consciencegebouw), Albert II-laan 15, 1210 Brussel

DOELGROEP

mensen van het beleid, juristen, directies, leerkrachten, koepels, CLB’s, vakbonden, zorgcoördinatoren, logopedisten, orthopedagogen, …  maar ook ouders, begeleiders, VOBO/VOZO-studenten, …

MEER INFO

http://www.studipolis.be/nl/opleiding-detail.php?id=358

 

Datum: 
15/12/2011
Tags: