Coach je medewerkers met 'Stevig in de steigers'

'Stevig in de steigers' in een coachingsinstrument voor kortgeschoolden. Tot vandaag is coaching vooral weggelegd voor hoger opgeleiden. Voor kortgeschoolde werknemers is het aanbod rond coaching nog erg mager.
 

Speels en laagdrempelig

'Stevig in de steigers' is een speels en laagdrempelig instrument. Het helpt organisaties om kortgeschoolde medewerkers te coachen. Op een leuke en eenvoudige manier worden coaches ondersteund bij het voeren van coachinggesprekken. Het instrument is op maat van iedereen. Het vraagt geen specifieke vereisten op vlak van kennis of taalniveau. Noch van de coach, noch van de coachee. Zo maakt 'Stevig in de steigers' coaching toegankelijk voor iedereen.

'Stevig in de steigers' werd ontwikkeld in opdracht van Vlerick Business School, i.s.m. Wonen en Werken vzw, met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en de Vlaamse overheid.
 

Meer info

Meer informatie vind je op de website van de Vlerick Business School. Of bekijk het introductiefilmpje en de handleiding op YouTube.

Wil je 'Sterk in de steigers' bestellen? Surf dan naar de website van De Aanstokerij.

 

Datum: 
03/12/2016