CBE Brusselleer organiseert trefdag 'Samen werken aan G-kracht'

Foto: Ibrahim Moumouh

Thema

Op vrijdag 2 juni organiseert CBE Brusselleer een trefdag rond laaggeletterdheid. Een namiddag lang krijgen CVO-leerkrachten tips en hints om de geletterdheidscompetenties van cursisten te ontwikkelen, en dat vanuit verschillende domeinen en disciplines.

Het is niet enkel voor laaggeschoolden moeilijk om zich te handhaven in een gedigitaliseerde en complexe samenleving. Daarom krijgen de deelnemers inzichten mee om ook in hogere modules aandacht te besteden aan laaggeletterdheid. Tijdens deze ontmoeting willen we ook ideeën en ervaringen uitwisselen, om ons lerend netwerk te versterken.

De trefdag kadert binnen het Brusselse plan geletterdheid, en is een samenwerking tussen CBE, Huis van het Nederlands en VGC.
 

Praktisch

Wanneer: vrijdag 2 juni 2017, van 12.30 tot 16.30 uur
Locatie: gebouwen van VGC, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel
 

Programma

12.30 - 13 uur: Onthaal
13 - 13.30 uur: Inleiding trefdag en situering plan geletterdheid
13.30 - 14.30 uur: Sessie 1
14.30 - 14.45 uur: Pauze
14.45 - 15.45 uur: Sessie 2
15.45 - 16.30 uur: Uitwisselen bevindingen + delen van kennis (met hapje en drankje)

Deelnemers kunnen 2 sessies kiezen uit onderstaand aanbod:

  1. Didactiek op maat  - ‘Welke werkvormen zijn het meest geschikt voor laaggeletterde cursisten? ‘Hoe kan je bestaande methodes aanpassen aan de didactische aanpak bij laaggeletterden? Hoe stem je werkvormen af op laaggeletterde cursisten?’
  2. Nederlands leren: kraak de code - ‘Hoe kan je - en niet enkel in de laagste niveaus - aandacht besteden aan lees- en schrijfvoorwaarden? Hoe kan je NT2-cursisten laten wennen aan het Nederlands? Hoe gebruik je geschreven bronnen met het oog op taalontwikkeling/taalbewustzijn? Hoe maak je andersgeletterde cursisten vertrouwd met het abc?’
  3. ICT in de klas - ‘Hoe kan ik ICT integreren in mijn lessen met laaggeletterde cursisten?’ ; ‘Hoe kan ik mijn laaggeletterde cursisten digitaal vaardiger maken?’; ‘Welk materiaal en welke werkvormen zijn het meest geschikt?’
  4. Haal de leerkracht uit je cursist - ‘Hoe maak je cursisten cognitief sterker?’; ‘Hoe kan je in je huidige lesaanpak en met je bestaande lesmateriaal aandacht besteden aan ‘leren leren’?’

 

Inschrijven

Wil je je inschrijven? Stuur dan een mail naar ludwig.willaert@brusselleer.be.
 

Datum: 
23/05/2017