Boek van de maand - Gezin en school. De kloof voorbij, de grens gezet?

In deze rubriek zetten we elke maand een actueel boek in de kijker. Deze maand zoomen we in op ‘Gezin en school. De kloof voorbij, de grens gezet?’. Het boek is verkrijgbaar in de Vocvo-bibliotheek.

Door de diversiteit in onze samenleving is de thuissituatie van vele kinderen en jongeren steeds minder het klassieke gezin. Nieuw samengestelde gezinnen, eenoudergezinnen, gezinnen met een andere culturele achtergrond, … plaatsen scholen voor een andere manier van omgaan met het thuisfront van leerlingen. Bovendien rijzen er steeds meer vragen over de opvoedende rol van de school. Ouders blijven niettemin de eerste en belangrijkste opvoeders.

De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) verkende de relatie tussen gezin en school. Al bij al zit het goed met die relatie. School en gezin delen in grote mate dezelfde zorgen. Wel groeit het besef dat de betrokkenheid van ouders verschillende vormen aanneemt. Toch staat deze relatie soms onder druk: ouders die moeilijk te bereiken zijn, ouders die zich te veeleisend opstellen, scholen die moeilijk met kritiek kunnen omgaan.

Dit boek bundelt de bijdragen van enkele academici en praktijkdeskundigen. De denkgroep onder het voorzitterschap van Guido Knops geeft perspectieven mee voor het debat over de (nieuwe) verhouding tussen gezin en school en de maatschappelijke opdracht van onderwijs.

Interesse? Meer info vind je hier. De inhoudstafel kan je hier raadplegen.

Gezin en school. De kloof voorbij, de grens gezet? Een verkenning. Vlor-Acco, Brussel, september 2011, 232 p.

Studiedag

Uitgeverij Acco nodigt je uit op de studiedag ‘Gezin en school: de kloof, de grens gezet?’ i.s.m. de VLOR op woensdag 16 mei 2012. Schrijf je hier in!
 

Datum: 
19/04/2012
Tags: