Beleidsplan

Beleidsplan van Vocvo (2017-2020)

Een beleidsplan staat niet op zichzelf. Het vertrekt in de eerste plaats vanuit de decretale en andere opdrachten die Vocvo op dit moment heeft:

 • Onze organisatie is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de 13 centra voor basiseducatie​ (CBE) en van de centra voor volwassenenonderwijs​ (CVO) die niet ondersteund worden door één van de vier grote pedagogische begeleidingsdiensten.
 • Een tweede decretale opdracht is de onderwijscoördinatie van het onderwijs in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen​.
 • Samen met het departement onderwijs coördineren we de uitvoering van het Strategisch Plan Geletterdheid.
 • En tot slot is ook Wablieft, het Centrum voor Duidelijke Taal​, een belangrijk onderdeel van onze organisatie.

We maken dit beleidsplan in nauwe samenwerking met onze belangrijkste partners​. Dat betekent dat we hen betrekken bij het proces​, en dat we ook maximaal rekening met hen houden​. Zo zijn bijvoorbeeld het strategisch beleidsplan van de Federatie centra voor basiseducatie en de reorganisatie van onze centra voor volwassenenonderwijs heel belangrijke elementen.

Daarnaast kunnen we niet naast de huidige ontwikkelingen in het volwassenenonderwijs. De conceptnota volwassenenonderwijs​ verwijst naar het volwassenenonderwijs als kansenonderwijs​. Speerpunten om dit te realiseren, zijn:

 • een hervorming van het landschap;
 • een hervorming van het financieringssysteem;
 • een aanpassing van de personeelsregelgeving.

De conceptnota NT2​ zet in op een behoeftedekkend aanbod, een referentiekader specifiek voor NT2 en een betere professionalisering van de leraren. Het is tegen die achtergrond dat u ons beleidsplan moet lezen.

Dit beleidsplan​ is bedoeld voor Vocvo als geheel​. Het is het bindmiddel tussen de verschillende poten van onze organisatie​. Voor de ondersteuning, de onderwijscoördinatie in de gevangenissen en Wablieft maken we afzonderlijke plannen. Dit beleidsplan is daarvoor de​ toetssteen​.
 

Download

Raadpleeg het beleidsplan van Vocvo hier (pdf).

 

Beleidsplan van Vocvo's pedagogische ondersteuning (2017-2020)

In het 'Beleidsplan pedagogische ondersteuning' voor de periode 2017-2020 filterden we de meest urgente uitdagingen voor onze ondersteuning in een wereld die voortdurend in verandering is.

In het beleidsplan prioriteerden we 3 strategische doelstellingen:

 1. innovatie binnenbrengen in onze centra: uitdagingen met betrekking tot leren van (laaggeletterde) volwassenen: is extern georiënteerd (een transparante en kwaliteitsvolle dienstverlening garanderen voor onze klanten)
 2. expertise- en kennisontwikkeling van de Vocvo-medewerkers versterken
 3. het dienstverleningsconcept uitwerken: is zowel intern als extern georiënteerd. Die doelstelling moeten we uitwerken in cocreatie met onze partners. Onze klanten zien ons als preferentiële partner om hen te ondersteunen in hun opdracht.
   

Download

Raadpleeg het beleidsplan van Vocvo's pedagogische ondersteuning hier (pdf).