18 mei 2018: Trefdag ‘Versterken van volwassenen in kansarmoede’

Op 18 mei organiseert Vocvo zijn jaarlijkse trefdag !

Dit maal in nauwe samenwerking met partners van het Plan Geletterdheid, o.m  het departement Onderwijs en Vorming, het Netwerk tegen armoede en de Welzijnsschakels.

De  trefdag staat in het teken van het versterken van (laaggeletterde) volwassenen in kansarmoede.

We nodigen iedereen uit, zowel ervaren als minder ervaren werkers, die samen met mensen in kansarmoede op pad gaan met als doel hen te versterken.

Daarbij kan - door de aard van het werk - de focus liggen op zowel persoonlijk, educatief als op professioneel vlak. 

 

Op de trefdag reflecteren en leren we aan de hand van ervaringen, getuigenissen en inzichten over kansarmoede en versterken van mensen. We organiseren dialoog en ontmoeting. 

 

We zoomen o.a. in op volgende onderwerpen: :

  • Kansarmoede? Geletterdheid? Waar gaat het over? Is er een link tussen beide?
  • Werken met mensen in kansarmoede …vanuit een visie. Is dat belangrijk? En wat kunnen we leren van mensen in armoede daarrond? 
  • Wat kan je meenemen als lesgever/educatieve werker voor je werk in volwasseneneducatie (TKO, CBE, VDAB,  OCMW, …), waar je ongetwijfeld samen werkt met mensen in kansarmoede? 
  • Kan je ook vanuit een rol als vrijwilliger mensen in kansarmoede versterken?  
  • Welke leerkansen dienen zich aan in verschillende settings waar mensen in kansarmoede deelnemen: projecten, verenigingen, cursussen, ontmoetingsplaatsen, …
  • Wat leren we uit praktijkverhalen van organisaties en uit samenwerkingsverbanden: over “de goede bril en de goede houding” als lesgever/educatieve werker/..., over leerkansen die er zijn en die je kan versterken, over goed samenwerken, e.d..   .

 

De trefdag biedt inzichten en inspiratie voor de eigen praktijk, in welke setting dan ook.

Hij biedt ook kansen op ontmoeting voor armoedeorganisaties, centra voor basiseducatie, centra voor volwassenenonderwijs (o.a. Tweedekansonderwijs) en andere organisaties die werken met (laaggeletterde) mensen in kansarmoede.  Een ontmoetingsplaats waar geluisterd en geleerd wordt van elkaar, waar mogelijks ook bruggen gebouwd worden. 

 

Praktisch

Wanneer: vrijdag 18 mei 2018 (voor-en namiddag).

Locatie: Herman Teirlinckgebouw (Havenlaan 88, 1000 Brussel), dichtbij het treinstation Brussel Noord.

 

Kijk uit naar verdere communicatie over het programma en de inschrijvingen.

Datum: 
08/02/2018