18 mei 2018: Trefdag ‘Leren vergroot kansen!’

Op 18 mei organiseren Vocvo en het departement Onderwijs en Vormingen de trefdag ‘Leren vergroot kansen!’. Hiervoor werken ze nauw samen met o.a. het Netwerk tegen armoede, Welzijnsschakels en de Federatie Centra voor Basiseducatie.

Het thema voor deze trefdag is het versterken van (laaggeletterde) volwassenen in kansarmoede.

We nodigen iedereen uit die bij zijn lespraktijk in aanraking komt met mensen in kansarmoede. Daarbij kan - door de aard van het werk - de focus liggen op zowel persoonlijk, educatief als professioneel vlak.

We nodigen graag opleiders van Centra voor Basiseducatie, Centra voor Volwassenenonderwijs, VDAB, lerarenopleidingen en onderwijs in detentie uit.

Op de trefdag reflecteren en leren we aan de hand van ervaringen, getuigenissen en inzichten over kansarmoede en het versterken van mensen. We organiseren dialoog en ontmoeting. 

De trefdag biedt inzichten en inspiratie voor de eigen praktijk, in welke setting dan ook.

 

Praktisch

Wanneer: vrijdag 18 mei 2018 (voor-en namiddag).

Locatie: Herman Teirlinckgebouw (Havenlaan 88, 1000 Brussel), dichtbij het treinstation Brussel Noord.

Inschrijven: Hier inschrijven

Toegang: Gratis voor alle deelnemers!

 

Programma

8.45 uur:     Onthaal met koffie
9.15 uur:     Verwelkoming en toelichting bij het opzet van de trefdag
9.25 uur:     Een middenklasser en iemand met ervaring in armoede spiegelen hun levensverhaal. Gebracht door Caro Bridts en Lieven De Pril
10.10 uur:   Hoe leren mensen in kansarmoede kan versterken. Gebracht door Kristel Driessens
12.30 uur:   Lunch
13.15 uur:   Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting reiken ons een kader aan om te kijken naar armoede in de lespraktijk
16.00 uur:   Slot
Datum: 
27/04/2018